AKTUÁLNÍ KURZ:

OPF Globální
ke dni 15. 09. 2017
Aktiva fondu: 1547 mil. Kč
Aktuální kurz fondu: 2.0657 Kč
 
Výkon od vzniku: +124.728 %
Výkon od počátku roku: +16.28 %
Výkon za 6 měsíců: +4.21 %
Výkon za 12 měsíců: +17.65 %
Vyplňte tento formulář:
Novinky Výkonnost OPF

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.


Statut - otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 26857791, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879, vydává podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“ nebo „ZISIF“), příslušných prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie tento

Statut - otevřený podílový fond globálnínove okno (0.68 Mb)

Reklamační řád a Zásady pro výkon hlasovacích práv

Reklamační řádnove okno (0.04 Mb)

Zásady pro výkon hlasovacích právnove okno (0.03 Mb)

Sdělení před uzavřením smlouvynove okno (0.60 Mb)