Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA ? OPF globální

3.12.20

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem roku 2020 bude úterý 22. prosince 2020 a prvním obchodním dnem v r. 2021 bude pondělí 4. ledna 2021. Důvodem technické přestávky jsou závěrkové operace spojené s ukončením roku 2020. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v době technické přestávky se řídí podle ustanovení § 134 až 141 zákona č. 240/2013 Sb., v platném znění.


Změna sídla společnosti

7.5.20

Představenstvo Společnosti dne 7. května 2020 rozhodlo o Změně sídla společnosti, přičemž novým sídlem společnosti je Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.


Změna vnitřního auditora společnosti

14.4.20

Ke dni 14.4,2020 byla uzavřena dohoda o ukončení spolupráce se stávající osobou pověřenou výkonem činnosti vnitřniho auditora, kterým byla Advokátní kancelář KF Legal. s.r,o, Zároveň byla novou osobou pověřenou výkonem činnosti vnitřního auditu stanovena společnost Greats advokáti, s,r.o.


Změna vlastnické struktury PROSPERITA investiční společnost, a.s.

2.4.20

Na základě dohody mezi hlavními akcionáři byl s účinností od 1. února 2020 realizován „Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“ vyhotovený společnostmi PROSPERITA holding, a.s. a Sentinel Capital, a.s.. Projekt byl zveřejněn v příslušné sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě. Rozhodnutím ČNB ze dne 9. března 2020 byl vysloven předchozí souhlas pro společnost Sentinel Capital, a.s. IČ: 086 24 658, pro nabytí kvalifikované účasti která dosáhne 100% základního kapitálu na regulované osobě, jíž je PROSPERITA investiční společnost, a.s. Dne 1. dubna 2020 byly veškeré změny ve vlastnictví obou mateřských společností, kterých se rozdělení týká, zapsány také v Obchodním rejstříku, společnost Sentinel Capital, a.s. se stala jediným akcionářem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s..


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.11.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Archiv zpráv