PROSPERITA investiční společnost, a.s. byla pod názvem TRADEINVEST založena již v roce 1991 jako jedna z prvních tehdy ještě československých investičních společností. Po celých 25 let PROSPERITA vyhledávala nejlepší investiční příležitosti a zvyšovala hodnotu spravovaných aktiv. Na základě dlouhodobého intenzivního studia investiční praxe nejúspěšnějších investorů (např. Benjamin Graham, Peter Lynch, Warren Bufett), nejznámnějších teoretiků (prof. Jeremy Siegel, Robert J.Shiller - nositel Nobelovy ceny) a také vlastního výzkumu, kdy bylo mimo jiné také opakovaně ověřeno, že v každém období se vyskytovala řada společností, jejichž výsledky vysoko překonávaly průměr. Na základě těchto ukazatelů byl sestaven počítačový software „PROSPERITA ROAM“ (Return On Asset And Management). Ten je zaměřen na vyhledávání těch nejlepších společností s nejlepšími manažery splňující nejnáročnější ekonomické fundamenty.

MOTTO:
Dlouhodobé výsledky společností nevznikají samy od sebe, ale vytvářejí je jejich managementy podle svých znalostí, zkušeností, preferencí, ale i svých osobních zájmů. Skvělé managementy jsou pak schopny dlouhodobě dosahovat skvělých výsledků a právě takové managementy v trhem podhodnocených společnostech vyhledává program PROSPERITA ROAM.

1. Posláním fondu

je shromažďovat a zhodnocovat finanční prostředky jednotlivých podílníků, kvalifikovaně a s přiměřeným rizikem je investovat na kapitálových trzích do dočasně podhodnocených, ale fundamentálně silných titulů s nejlepšími manažery a očekávaným vyšším růstem a tak dosahovat vyšší než průměrný výnos.

2. Proč investovat do akcií a podílových fondů?

O výhodnosti investovat je přesvědčena řada občanů tohoto státu, když investice do fondů dosáhly 432 mld. Kč (z toho PROSPERITA – OPF globální 1,66 mld. Kč) a přesáhly tak hodnoty majetku spravovaného pojišťovnami, stavebními spořitelnami nebo penzijními společnostmi.

3. Cíle fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

Naši podílníci investují do fondu PROSPERITA, protože očekávají vyšší než průměrný výnos.

 • Profesor Jeremy Siegel zdokumentoval, že akcie i zisky průměrných společností rostly nominálně za posledních 200 let zhruba o 9 -10 % ročně! A to přes řadu válek a ekonomických a politických krizí. („Investice do akcií – běh na dlouhou trať“). Proto dlouhodobý výnos 10% ročně je spodní hranice našeho úsilí.
 • „Navzdory devíti recesím vzrostla nominální hodnota akciového trhu od roku 1945 do roku 1999 (54 let) 63 násobně, neboť zisky společností vzrostly 54 násobně. Zisky jsou hnací silou trhu.“ (Peter Lynch, Robert Shiller: „Investiční horečka“, str. 207)
 • Podle databáze Chicagské university vyplývá, že od roku 1926 do roku 2015 obstaralo 86 nejlepších společností 50% veškerého růstu amerického trhu!
 • Profesor Robert Hagen zjistil, že akcie 10 – ti % nejlepších společností rostly mezi lety 1979 – 1993 průměrně o 30 % ročně. Tedy třikrát rychleji než průměr všech amerických akcií… a i takové zhodnocení by nepochybně naši podílníci rádi akceptovali!
 • Počítačový program PROSPERITA ROAM (Return On Asset And Management) zpětně testoval významné globální společnosti a zjistil, že celých 5 procent z celkového počtu 280 dlouhodobě sledovaných společností dosáhlo těchto výsledků:

   

  období 2007 - 2017nominální desetiletý nárůst zisků společnostíprůměrný roční růst zisků společností (složený úrok)nominální desetiletý nárůst cen akciíroční růst cen akcií (složený úrok)
  13 spol. (5% z 280%) 948,1% 21,7% 635,3% 24,9%
  280 spol. (100%)159,2% 6,1%166,8% 6,2%
  z toho rok 2017
  13 spol. (5%) 43,5% 55,5%
  280 spol. (100%) 16,2% 23,2%

  Ale zde pozor! Fakt, že společnost má dobré fundamenty, dobrý management a vyšší ziskovost a tudíž i vyšší vnitřní hodnotu neznamená, že ceny jejich akcií porostou podle tohoto vzorce! Dál už působí lidský faktor, případně černé labutě (neočekávané nepříznivé zprávy). Může se tedy stát, že očekávaný výsledek se nedostaví nebo se dostaví až za řadu let. Ostatně: „Investování do akcií je běh na dlouhou trať.“

  4. Možnosti investování fondu

  V souladu se statutem fondu může smíšený podílový fond investovat:

 • 95 % majetku do českých akcií
 • 95 % majetku do zahraničních akcií obchodovaných na trzích OECD
 • 95 % majetku do dluhopisů
 • 49 % majetku do fondů kolektivního investování a

  v současné době nízkých úrokových sazeb fond využívá možnosti a investuje do akcií vybraných programem ROAM.

  Nadále platí, že nepožadujeme žádné vstupní ani výstupní poplatky.

  Přejeme Vám úspěšnou investici s PROSPERITOU k prosperitě.

  PROSPERITA investiční společnost, a.s.

  Právní upozornění
  Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže společnost zaručit dosažení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.