Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA ? OPF globální

3.12.20

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem roku 2020 bude úterý 22. prosince 2020 a prvním obchodním dnem v r. 2021 bude pondělí 4. ledna 2021. Důvodem technické přestávky jsou závěrkové operace spojené s ukončením roku 2020. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v době technické přestávky se řídí podle ustanovení § 134 až 141 zákona č. 240/2013 Sb., v platném znění.


Změna sídla společnosti

7.5.20

Představenstvo Společnosti dne 7. května 2020 rozhodlo o Změně sídla společnosti, přičemž novým sídlem společnosti je Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.


Změna vnitřního auditora společnosti

14.4.20

Ke dni 14.4,2020 byla uzavřena dohoda o ukončení spolupráce se stávající osobou pověřenou výkonem činnosti vnitřniho auditora, kterým byla Advokátní kancelář KF Legal. s.r,o, Zároveň byla novou osobou pověřenou výkonem činnosti vnitřního auditu stanovena společnost Greats advokáti, s,r.o.


Změna vlastnické struktury PROSPERITA investiční společnost, a.s.

2.4.20

Na základě dohody mezi hlavními akcionáři byl s účinností od 1. února 2020 realizován „Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“ vyhotovený společnostmi PROSPERITA holding, a.s. a Sentinel Capital, a.s.. Projekt byl zveřejněn v příslušné sbírce listin v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě. Rozhodnutím ČNB ze dne 9. března 2020 byl vysloven předchozí souhlas pro společnost Sentinel Capital, a.s. IČ: 086 24 658, pro nabytí kvalifikované účasti která dosáhne 100% základního kapitálu na regulované osobě, jíž je PROSPERITA investiční společnost, a.s. Dne 1. dubna 2020 byly veškeré změny ve vlastnictví obou mateřských společností, kterých se rozdělení týká, zapsány také v Obchodním rejstříku, společnost Sentinel Capital, a.s. se stala jediným akcionářem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s..


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.11.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ZÁŘÍ 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.10.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ČERVENCE 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

20.8.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ČERVNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

19.7.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. KVĚTNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.6.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. BŘEZNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.4.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 28. ÚNORA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.3.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. LEDNA 2019 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

13.2.19

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA - OPF globální - Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

11.12.18

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., rozhodlo, že ve dnech od 22. prosince 2018 do 3. ledna 2019 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem roku 2018 bude pátek 21. prosinec 2018 a prvním obchodním dnem v r. 2019 bude pátek 4. ledna 2019. Důvodem technické přestávky jsou závěrkové operace spojené s ukončením roku 2018. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v době technické přestávky se řídí podle ustanovení § 134 až 141 zákona č. 240/2013 Sb., v platném znění. PROSPERITA investiční společnost, a.s.


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH

14.11.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ZÁŘÍ 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.10.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ČERVNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

19.7.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html pozn. Měsíční report za měsíc červen je vydán v aktualizované verzi ke dni 13.7.2018


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. KVĚTNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

11.6.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. DUBNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.5.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. BŘEZNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.4.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. LEDNA 2018 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

21.2.18

Odkazy na dokumenty : Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. LISTOPADU 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

12.12.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

14.11.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. SRPNA 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.9.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ČERVNA 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

10.7.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. DUBNA 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

12.5.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. BŘEZNA 2017 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

11.4.17

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Výpadek v rozesílání SMS.

25.11.16

Vážení klienti,


omlouváme se Vám za nedostupnost služby rozesílání kurzu PROSPERITA OPF globální pomocí SMS z důvodu chyby v programu. Službu obnovíme v co nejbližší době.

Děkujeme za pochopení


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.11.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ZÁŘÍ 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.10.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. SRPNA 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

21.9.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ČERVENCE 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

23.8.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. KVĚTNA 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.6.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. DUBNA 2016 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU.

16.5.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. LEDNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

17.2.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. PROSINCE 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.1.16

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


OZNÁMENÍ O TECHNICKÉ PŘESTÁVCE BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2015

16.12.15

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 23. prosince 2015 do 5. ledna 2016 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování.


Více zde...


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. LISTOPADU 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.12.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.11.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ZÁŘÍ 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

22.10.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. SRPNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

8.9.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ČERVNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

22.7.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. května 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.6.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. DUBNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.5.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. BŘEZNA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

17.4.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 28. ÚNORA 2015 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.3.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. PROSINCE 2014 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

14.1.15

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Oznámení o technické přestávce během Vánočních svátků 2014

10.12.14

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování.


Více zde...


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA 2014 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

18.11.14

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. SRPNA 2014 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.9.14

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ČERVNA 2014 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.7.14

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. KVĚTNA 2014 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH.

16.6.14

Odkaz na dokument :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 


ROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2013 A NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. PROSINCE  2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

17.1.14

Odkazy na dokumenty :

 

Roční zpráva : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. LISTOPADU  2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.12.13

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA - OPF globální

3.12.13

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 21. prosince 2013 do 7. ledna 2014 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem roku 2013 bude pátek 20. prosinec 2013 a prvním obchodním dnem v r. 2014 bude středa 8. ledna 2014. 

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v době technické přestávky se řídí podle ustanovení § 134 až 141 zákona č. 240/2013 Sb., v platném znění.

Přerušení se týká otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální“, ISIN CZ0008471695.


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ŘÍJNA  2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.11.13

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 30. ZÁŘÍ  2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.10.13

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ

12.6.13

PROSPERITA investiční společnost, a. s., 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, IČ: 268 57 791, 
nabízí k prodeji celkem 29.008 kusů cenných papírů – akcií, emitenta s obchodní firmou České 
vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 601 93 182, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 
(dále jen „emitent“), ISIN CZ0005081752, které byly vyřazeny z obchodování na regulovaném trhu 
(dále jen „akcie“). Uvedený počet akcií představuje podíl ve výši cca 9,0179% na základním kapitálu 
společnosti emitenta. S akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná práva.


více informací


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. SRPNA  2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

16.9.13

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA - OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 31. ČERVENCE 2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU

15.8.13

Odkazy na dokumenty :

 

Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

 

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální ke dni 31. května 2013 najdete v Klíčových faktech a Měsíčním reportu

11.6.13

Odkazy na dokumenty :


Klíčové fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

11.6.2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální ke 30. dubna 2013 najdete v Klíčových faktech a Měsíčním reportu

17.5.13

ODKAZY NA DOKUMENTY:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální ke dni 31. března 2013 najdete v Klíčových faktech a Měsíčním reportu.

16.4.13

ODKAZY NA DOKUMENTY:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.htmlNEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY PROSPERITA-OPF GLOBÁLNÍ KE DNI 28. února 2013 NAJDETE V KLÍČOVÝCH FAKTECH A MĚSÍČNÍM REPORTU.

14.3.13


ODKAZY NA DOKUMENTY:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html 

Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. ledna 2013 najdete v Klíčových faktech a Měsíčním reportu.  

15.2.13

 

Odkazy na dokumenty:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


 

Nejnovější výsledky za měsíc prosinec a roční zprávu PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. prosince 2012 najdete v Klíčových faktech a měsíčním reportu.  

15.1.13

 

Odkazy na dokumenty:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Roční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html

 


 

Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. listopadu 2012 za měsíc listopad 2012 najdete v Klíčových faktech a Měsíčním reportu.

12.12.12

Odkazy na dokumenty:

Klíčová fakta : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/klicova-fakta.html

Měsíční report : http://www.prosperita.com/investicni-spolecnost/mesicni-report.html 

 


Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA - OPF globální

10.12.12

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 17. prosince 2012 do 21. prosince 2012 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů.

Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se bude řídit podle ustanovení § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění.

Přerušení se týká otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální“, ISIN CZ0008471695.Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. června 2012 a Měsíční zprávu za měsíc červen 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

11.7.12


Tisková zpráva
1. července 2012 vstupuje v platnost nové znění statutu podílového fondu PROSPERITA - OPF globální

29.6.12

PROSPERITA investiční společnost,a.s., oznamuje, že od 1. července 2012 vstupuje v platnost nové znění Statutu otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální - zkráceně PROSPERITA - OPF globální.

Mezi nejdůležitější změny Statutu patří mimo jiné i změna dne ocenění, který je nově stanoven na poslední pracovní den předcházejícího kalendářního týdne. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována zpravidla v první pracovní den následující po dni ocenění s platností pro celý předcházející kalendářní týden.
Dále se snižuje maximální hodnota vstupního poplatku na 3 % (původně 5 %). Na nově zavedený výstupní poplatek maximálně ve výši 3 % má vliv délka investice podílníka v podílovém fondu. Výstupní poplatek se neuplatňuje při odprodeji podílových listů zakoupených před účinností Statutu tj. 1. července 2012.

Představenstvo společnosti schválilo rozhodnutí, že do 31.12.2012 budou vstupní i výstupní poplatky 0 %, to znamená, že potenciální podílníci si mohou zdarma vyzkoušet spolupráci s fondem a kdykoli do konce letošního roku nakoupit a prodat podílové listy bez poplatku!

Konkrétní hodnoty poplatků jsou k dispozici v sídle společnosti a na www.prosperita.com

Nové znění Statutu a Klíčových informací pro investory
Informace o vstupních a výstupních poplatcích

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. května 2012 a Měsíční zprávu za měsíc květen 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

11.6.12


Česká národní banka schválila ke dni 9. května 2012 nové znění statutu podílového fondu PROSPERITA - OPF globální.

14.5.12

Česká národní banka schválila ke dni 9. května 2012 nové znění statutu podílového fondu PROSPERITA - OPF globální. Dovolujeme si Vás upozornit, že Čl. II ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI statutu ma odloženou účinnost od 1.7.2012. Znění nového statutu je uveřejněno na našich webových stánkách www.prosperita.com v sekci fond a v tištěné podobě v sídle společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., na ul. Nádražní 213/10, Ostrava nebo na pobočce společnosti na ulici U Centru 751, Orlová - Lutyně.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. dubna 2012 a Měsíční zprávu za měsíc duben 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.5.12


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. března 2012 a Měsíční zprávu za březen 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.4.12


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 29. února 2012 a Měsíční zprávu za únor 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.3.12

odkaz : http://www.prosperita.com/page.php?id=21&action=7


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. ledna 2012 a Měsíční zprávu za leden 2012 najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.2.12


Měsíční zprávy

25.1.12

PROSPERITA investiční společnost, a.s., se rozhodla, že bude klientům otevřeného podílového fondu PROSPERITA - OPF globální předkládat měsíční zprávy, které budou komentovat vývoj portfolia. Měsíční zprávy najdete v sekci "týdenní hodnoty" v Klíčových faktech.


Upozornění pro klienty : Osobní prodej a výkup podílových listů je možné pouze v sídle společnosti v Ostravě na ulici Nádražní 213/10 v PROSPERITA PALACE v 1. patře.

19.1.12

Upozornění pro klienty : Osobní prodej a výkup podílových listů je možné pouze v sídle společnosti v Ostravě na ulici Nádražní 213/10 v PROSPERITA PALACE v 1. patře. Telefonní číslo 596112637, mail : binova@prosperita.com


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. prosince 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.1.12


Pozastavení obchodování s podílovými listy PROSPERITA - OPF globální

19.12.11

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 20. prosince 2011 do 4. ledna 2012 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů.
Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se bude řídit podle ustanovení § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění. Posledním obchodním dnem v r. 2011 bude 19. prosinec 2011 a prvním obchodním dnem v r. 2012 bude 5. leden 2012.)
Přerušení se týká otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální“, ISIN CZ0008471695.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. listopadu 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

19.12.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. říjnu 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.11.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. září 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.10.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. srpna 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.9.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. července 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.8.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. června 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.7.11


Změna otevírací doby pobočky v Orlové a sídla společnosti v Ostravě během prázdnin.

23.6.11

Pobočka v Orlové bude uavřena od 4.7. do 27.7. 2011 včetně. Informace, nákup a prodej podílových listů je zajištěn v sídle společnosti v Ostravě.
Sídlo společnosti v Ostravě pro investory a podílníky bude uzavřeno od 1.8. do 12.8. 2011 včetně. Informace, nákup a prodej podílových listů je zajištěn v pobočce v Orlové.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. KVĚTNA 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

20.6.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 30. dubna 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.5.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31. března 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.4.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 28 února 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.3.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální ke dni 31 ledna 2011, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.2.11


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. prosince 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

17.1.11


Oznámení pro podílníky fondu PROSPERITA OPF globální

15.12.10

Představenstvo společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. rozhodlo, že ve dnech od 21. prosince 2010 do 5. ledna 2011 včetně bude z provozních důvodů přerušeno vyhlašování aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování. Zároveň bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se bude řídit podle ustanovení § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění. Posledním obchodním dnem v r. 2010 bude 20. prosinec 2010 a prvním obchodním dnem v r. 2011 bude 6. leden 2011. Přerušení se týká otevřeného podílového fondu „PROSPERITA – OPF globální“, ISIN CZ0008471695.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. listopadu 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.12.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. října 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.11.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. září 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

18.10.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. srpna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.9.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. července 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

13.8.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. května 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.6.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. dubna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.5.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. března 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.4.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 28. února 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.3.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. ledna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.2.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. ledna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.1.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. ledna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.1.10


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. ledna 2010, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.1.10


Týdenní hodnocení portfolia k 13.1.2010

15.1.10

Podílový fond PROSPERiTA, OPF globální začal rok 2010 mírným poklesem. Od jeho počátku se kurz podílových listů snížil o 0,9% na hodnotu 1,4127 koruny. Ke středě 13. Ledna činila celková suma klientům spravovaného majetku 1,125 miliardy Kč.
Ve druhém lednovém týdnu docházelo po předchozím růstu k určité korekci. Klesaly ceny komodit, oslaboval kurz americké měny a to vše mělo negativní vliv na cenu akcií z portfolia fondu. Až na výjimky – bankovní tituly, ČEZ, většinou oslabovaly v rozpětí od 0,5 do 4 procent.
Nálada na kapitálových trzích byla zatím docela pozitivní, neboť investoři očekávají oživování ekonomiky. Klíčové ale budou výsledky ohlašované v nadcházejícím období velkými americkými korporacemi a bankami. Nebudou-li odpovídat předpokladům, může to vést investory znovu ke konzervativnímu jednání.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. prosince 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.1.10


NAV k 31.12.2009

6.1.10

Hodnota podílového listu ke konci roku 2009 podle neauditovaných výsledků dosáhla 1,4256 Kč, což představuje zhodnocení 15,02% za uplynulý rok.
Hodnota celkového zpravovaného majetku činila 1,136 mld. Kč.


Týdenní hodnocení portfolia k 16.12.2009

18.12.09

Nárůst majetku o 39,5 milionu korun zaznamenal v uplynulém týdnu podílový fond PROSPERiTA- OPF globální. Ke středě 16. Prosince vzrostla hodnota jeho podílových listů na 1,3692 Kč, tzn. o 3,77%. O0d počátku letošního roku zhodnotil fond majetek klientům o 10,47%, přičemž celková suma spravovaného majetku činila k předmětnému datu 1,091 miliardy korun.
Týden byl velmi úspěšný také pro většinu titulů z portfolia fondu, nejvíce si za tuto období připsaly akcie GAZPROM - téměř 10%. Zhodnotily se také měny - USD o 3,77%, EURO o 2,31%, zejména díky zásahu centrální banky, která snížila úrokovou sazbu na jedno procento. Ve srovnání výsledky domácího burzovního indexu PX50, který se zvýšil o 0,78%, fond PROSPERiTA byl jednoznačně úspěšnější. Pokud jde o světové kapitálové trhy, došlo k určité korekci, obchodování na nich je velmi slabé. Podle řady náznaků dochází ve světovém hospodářství k mírnému oživování, nicméně obchodování na kapitálových trzích je spíše ve znamení předvánoční atmosféry.


Přerušení stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování a pozastavení vydávání a odkupování PL.

16.12.09

Česká národní banka vzala na vědomí navrhovanou technickou přestávku při poskytování služeb investiční společností PROSPERiTA na přelomu letošního a příštího roku. Technická přestávka je standardním postupem investičních společností v závěru roku v jejímž průběhu jsou prováděny uzávěrkové účetní operace, inventarizace majetku a případné aktualizace software. Pro klienty podílového fondu PROSPERiTA - OPF globální to znamená, že v době od 22. prosince 2009 do 4. ledna 2010 včetně bude přerušeno stanovování aktuálních hodnot podílových listů fondu a jejich zveřejňování a současně pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem v roce 2009 bude 21. prosinec 2009 a prvním obchodním dnem v roce 2010 bude úterý 5. ledna 2010. Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se řídí ustanovením § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. listopadu 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.12.09


Týdenní hodnocení portfolia k 9.12.2009

14.12.09

Podílový fond PROSPERiTA- OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu pokles hodnoty klientům spravovaného majetku. Ke středě 9. prosince o 30 milionů korun, tj. o 2,79%, přičemž se kurz podílových listů dostal na úroveň 1,3195 Kč. Od počátku roku však fond vykazuje růstový potenciál s průměrnou výkonností 6,46%.
Ve sledovaném období zaznamenaly propad indexy všech kapitálových trhů, americké nevyjímaje. Ruský se snížil o 4,64%. Domácí PX 50 zaznamenal pokles o jedno procento. Z portfolia fondu PROSPERiTA měly největší negativní dopad tituly ropných a komoditních společností. Snížení světových cen ropy pod 70 USD za barel, vedlo rovněž k oslabování akcií těchto společností a tím i snížení hodnoty portfolia fondu.


Týdenní hodnocení k 2.12.2009

9.12.09

První prosincový týden vynesl podílovému fondu PROSPERiTA OPF globální mírné navýšení majetku. Ke středě druhého prosince vzrost kurz podílových listů o 0,81% na hodnotu 1,3573 Kč. To představovalo přírůstek 8,7 milionu korun. Celková suma klientům spravovaného majetku činila tak 1,089 miliardy Kč. Od počátku roku pak činí průměrná výkonnost fondu 9,51%.
Posuzované období bylo úspěšné, vzhledem ke srovnání s českým burzovním indexem PX 50, jenž naopak zaznamenal pokles o 1,6%. Na výsledcích fondu se pozitivně projevil růst titulů surovinových a těžebních společností. Naopak oslabovaly tituly z portfolia ropných a příbuzných společností. Celkově se dá konstatovat, že světové kapitálové trhy jsou poněkud pasivní, investoři příliš neobchodují a to i přesto, že v posledních uplynulých dnech přibývá indicií o tom, že hospodářská recese v největší světové ekonomice- v USA- se dostává z nejhoršího. Prognóza pro období do konce tohoto roku, dle mínění analytiků, nepředpovídá větší změnu současného stavu.


Týdenní hodnocení portfolia k 25.11.2009

27.11.09

Průměrné zhodnocení kapitálu ve výši 8,64% zabezpečuje od počátku letošního roku podílový fond PROSPERiTA, OPF globální. Ke středě 25. listopadu nicméně fond zaznamenal pokles hodnoty svých podílových listů o 0,8%, představující 8,7 milionu korun v týdenním srovnání. Celková suma klientům spravovaného majetku činila ke sledovanému datu 1,081 miliardy korun.
Výsledky fondu nejvíce ovlivnily poklesy, jež postihly těžební společnosti – Gazprom, Karakhmys, ale například také ČEZ, jenž nejnověji doplatil na přepadovou kontrolu inspektorů z Evropské komise. „Přinesla“ mu dvouprocentní propad hodnoty akcií energetické společnosti.
Naproti tomu portfoliu fondu PROSPERiTA pomohlo posilování kurzu americké měny vůči Euru v uplynulém týdnu. Nejbližší vývoj na světových kapitálových trzích lze jen těžko odhadovat. Faktem zůstává, že potíže Dubaie mohou ve svém důsledku znovu notně otřást důvěrou investorů i stabilitou kapitálových trhů.


Změna provozní doby v sídle společnosti v Ostravě

27.11.09

Kontaktní místo v sídle společnosti PROSPERiTA a.s. od 1.12.2009 změnilo svoji provozní dobu. Více informací o kontaktech a provozní době v sekci kontakty.


Týdenní hodnocení portfolia k 18.11.2009

20.11.09

Vzrůst hodnoty o 0,56% zaznamenaly v uplynulém týdnu podílové listy podílového fondu PROSPERiTA- OPF globální. Jejich aktuální jednotková hodnota ke středě 18. listopadu činila 1,3574 Kč a přírůstek majetku fondu byl 6 milionů korun. Od počátku roku vykazuje fond průměrnou výkonnost 9,52% a celková suma klientům spravovaného majetku představovala sumu 1,089 miliardy Kč. Situace fondu se ve sledovaném období vyvíjela pozitivně – pro srovnání český burzovní index PX 50 zaznamenal ve sledovaném období jednoprocentní pokles.
Informace přicházející ze světových kapitálových trhů ukazují na velmi pozvolné oživování ekonomik. Rostou ceny komodit, zlata, ropy,což jsou známky mírného růstu, na druhé straně však ne všechny firmy reportují pozitivní výsledky. V případě domácí ekonomiky byly na tom dobře banky a bankovní tituly, neztrácely, ale ani nezískávaly ČEZ nebo Telefónica, ztráty zaznamenala těžební společnost NWR.
Kapitálové trhy ve svém vývoji kolísají, krátké období nepatrného růstu střídají období stagnace. Další vývoj je těžko předvídatelný. Na jedné straně lze očekávat pozvolný růst ekonomik. Analytikové nicméně upozorňují na efekt stále oslabující americké měny, kterou zejména headgeové fondy používají na tzv. carry trade. Pokud však dojde ke změně vývoje na USD, pak může dojít k rozsáhlému výprodeji aktivit, což by mohlo vést k novému oslabování akcií na kapitálových trzích a pokračující recesi.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. říjnu 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

18.11.09


Týdenní hodnocení portfolia k 4.11.2009

6.11.09

V prvním listopadovém týdnu se situace na kapitálových trzích nevyvíjela příliš pozitivně. Podílový fond PROSPERiTA- OPF globální z tohoto důvodu zaznamenal úbytek majetku. Ke 4. listopadu o 2,06% v týdenní periodě, tzn. o 24 milionů korun. Ke sledovanému datu tak činila celková suma klientům spravovaného majetku částku 1,0836 miliardy korun. Od počátku roku však vykazuje fond přírůstek v průměrné hodnotě 8,73%. Hlavní vliv na tyto výsledky měla skutečnost, že prakticky všechny tituly z portfolia fondu oslabovaly v úrovni okolo dvou procent. A to jak domácí- ČEZ, Telefónica, tak také zahraniční.
Současná situace na kapitálových trzích odpovídá určité volatilitě dané očekáváním, jak se vyvine nezaměstnanost v americké ekonomice. Dobíhající výsledková sezóna sice dokumentuje zlepšující se hospodářské výsledky velkých společností, investoři však přesto čekají na nový impulz, díky němuž by se kapitálové obchody mohly opět zvyšovat. Aktuální kolísání indexu DOW Jones nasvědčuje, že zatím nepřišel, ale mohla by jím být právě příznivější míra nezaměstnanosti v USA. V opačném případě lze očekávat jisté korekce.


Týdenní hodnocení portfolia k 2.10.2009

23.10.09

Přírůstek 0,56% zaznamenaly během uplynulého týdne akcie podílového fondu PROSPERiTA – OPF globální. Jejich kurz ve středě 21.října činil 1,3792 Kč, což v přepočtu znamenalo zvýšení čistého jmění fondu o 3,46 milionů korun na jeho současnou úroveň 1,10127 miliardy korun. Od počátku roku dosahuje výkonnost fondu 11,28%, a to je výsledem velmi slušný, uvědomíme-li si, že index na burze cenných papírů Praha PX 50 vykazuje za stejné období pokles o 1,12%. Z významných akcií portfolia fondu vykázaly slušný růst těžařské společnosti KGHM o 6,6% RDS o 5,3%, ale také akcie VIK s přírůstkem 2,4% před vyplácením dividendy. Z globálního pohledu se nedá očekávat další růst cen akcií, také investoři jsou zdrženliví uzavírat nové větší obchody. Ceny akcií jsou nyní dosti vysoké dané optimistickými očekáváními firemních výsledků, které se víceméně potvrdily v období jejich vyhlašování. Jaký budou mít dopad na kapitálové trhy je v tuto chvíli nejasné, investoři se v nejbližších dnech budou spíše ohlížet po cenách komodit včetně ropy a také kurzu USD, jež poskytnou základnu pro jejich rozhodování.


Pobočka Ostrava opět otevřena na nové adrese

26.10.09

Ostravská pobočka Investiční společnosti byla včera 26.10.2009 otevřena v nových prostorách v sídle společnosti na Nádražní ulici 10 v Moravské Ostravě. Více informací o kontaktech a provozní době v sekci kontakty.


Oznámení o zrušení pobočky na ul. Stodolní

19.10.09

Od 20. 10. 2009 včetně bude uzavřena pobočka na ulici Stodolní. Pobočka se přestěhuje do prostor sídla společnosti na ulici Nádražní 10 v Ostravě. O otevření a úředních hodinách budete informování prostřednictvím našich internetových stránek.


Týdenní hodnocení portfolia k 14.10.2009

19.10.09

Druhý říjnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERiTA – OPF globální růstový vývoj. Ke středě 14.října byl kurz podílových listů fondu na úrovni 1,3715 Kč, to odpovídá týdenní změně o plus 3,75%. Přírůstek kapitálu činil 37 milionů korun a celková suma klientům spravovaného majetku dosáhla výše 1,107 miliardy Kč. Fond vykazuje od počátku roku průměrnou výkonnost 10,66%.
Ve sledovaném období se na pozitivních výsledcích podílely zejména zahraniční akcie z portfolia fondu. Například m LUKOIL zaznamenal přírůstek 14,5%, GAZPROM 16,5%, plusové hodnoty zaznamenávaly i další tituly. Naopak stagnovaly akcie energetické společnosti ČEZ, a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak investoři přepokládají pro příští rok pokles výnosů společnosti a pak se rozbíhá prodej akcií polského PGN( obdoba ČEZ) pro nějž si investoři, zvláště polské penzijní fondy, vytvářejí zdroje prodejem podílů v ČEZ.
Na kapitálových trzích převládala v uplynulém týdnu zpočátku pozitivní nálada ovlivněná zveřejněnými hospodářskými výsledky velkých amerických společností. V závěru týdne ale růst přecházel v pokles poté, co jiné velké nadnárodní společnosti např. NOKIA, BANK OF AMERICA a GE vykázaly výsledky horší než očekávané.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. září 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.10.09


Týdewnní hodnocení portfolia k 7.10.2009

12.10.09

Aktuální kurz podílových listů PROSPERiTA- OPF globální ke středě sedmého října činil 1,322 Kč. V mezitýdenním srovnání představoval navýšení o 0,62%, tj. o 6,6 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku pak dosáhla 1,071 mld. korun a výkonnost fondu od počátku roku zůstává v kladných hodnotách, konkrétně na úrovni 6,66%. Z hlediska posouzení výkonnosti fondu oproti indexu PX 50, lze deklarovat lepší než průměrné výsledky – PX 50 zaznamenal ve srovnatelném období pokles o 1,98%, zatímco PROSPERiTA vykazuje kladné hodnoty. K růstu fondu největší měrou přispěly z portfolia fondu tituly těžebních společností, Telefónica, ale také rakouské pojišťovny VIG. Svůj pozitivní vliv přineslo také posilování EURO a USD vůči CZK ve sledovaném období. Z hlediska globálního pohledu byl uplynulý týden ve znamení víceméně pozitivního sentimentu, způsobeného počátečním optimismem investorů poté, co na počátku výsledkového období třetího čtvrtletí vykazovaly některé velké americké společnosti lepší hospodářské výsledky, než se očekávalo. Platí to například o hlinikářském koncernu ALCOA, PEPSI a dalších. Jejich zásluhou kapitálové trhy rostly, což vlilo investorům nové naděje. Třebaže naopak růst cen komodit a zejména zlata může signalizovat spíše obavy z inflačních tlaků a oslabování klíčových světových měn.


Týdenní hodnocení portfolia k 30.9.2009

2.10.09

První říjnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERiTA – OPF globální pokles kurzu jeho podílových listů o 2,22%, na 1,3138 Kč. V absolutních hodnotách jde o úbytek 24,2 milionu koruna celková suma klientům spravovaného majetku tak činila ke středě 30. Září 1,064 miliardy Kč. Od počátku letošního roku vykazuje PROSPERiTA – OPF globální průměrnou výkonnost 6,01% Portfolio fondu ve sledovaném období pozitivně ovlivnil rostoucí kurz akcií ČEZ které zaznamenaly přírůstek 2,79%, ačkoliv PX 50 zaznamenal mírný propad o O,77%. Negativní vliv na výsledky fondu měl pokles cen ropy pod 70 USD za barel , v důsledku kterého oslabovaly „ ruské“ tituly z portfolia fondu, jako GAZPROM, LUKOIL aj.


Týdenní hodnocení portfolia k 16.9.2009

21.9.09

Kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA- OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu pohyb na 1,13433 Kč, tzn. mírný pokles o 1,35%. V absolutních hodnotách týdenní úbytek představuje částku 20 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku tak ke středě 16. září činila 1,088 miliardy Kč. Sledované období bylo charakteristické pozitivním vývojem na kapitálových trzích, neboť většina titulů posilovala. A to i zahraničních z portfolia podílového fondu PROSPERiTA, konkrétně posilovaly akcie finančních a těžařských společností, koneckonců i průmyslových podniků. Nicméně celkový pokles hodnoty majetku fondu má svou příčinu zejména v propadu tuzemských akcí, - především ČEZ a Telefónica. Také oslabování dolaru má své negativní následky, zvláště, když kurz USD krátkodobě poklesl dokonce až pod 17 KČ/ USD. Ceny zůstávají víceméně stabilní, mimo komodit, jakými jsou zlato, stříbro, měď aj., což evokuje možné následky v podobě rychle rostoucí inflace.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. srpna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.9.09


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. srpna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.9.09


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. srpna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.9.09


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. srpna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.9.09


Pobočka Ostrava uzavřena z důvodů dovolené

9.9.09

Dovolujeme si oznámit, že z důvodů dovolené bude v době 14.9. do 24.9.2009 uzavřena pobočka v Ostravě. Vše potřebné nadále vyřídíte v centrále společnosti v Orlové.

Děkujeme za pochopení


Týdenní hodnocení portfolia k 2.9.2009

4.9.09

Hodnota podílových listů podílového fondu PROSPERiTA–OPF globální činila k 2. září 1,2917 Kč. Týdenní pokles kurzu o 7,11% přinesl snížení celkové sumy klientům spravovaného majetku o 81 milionů korun na sumu 1,050 miliardy Kč. Výkonnost fondu od počátku roku dosahuje 4,22%. Hlavní příčinou snížení kurzu podílových listů byl pokles cen akcií developerské společnosti ORCO, která má v portfoliu fondu docela silné zastoupení. Akcie se staly volatilní zejména v souvislosti s blížící se valnou hromadou této firmy. Kapitálové trhy mají ale za sebou úspěšný měsíc srpen a vesměs solidní růst. Dle mínění některých analytiků bylo však toto posílení příliš velké, a proto dochází v prvním záříovém týdnu k určité korekci. S tímto názorem koresponduje slabý kurz USD a také posilující cena zlata, která atakuje hranici 1000 USD za trojskou unci a jakoby napovídala, že investoři se uchylují k stabilnějšímu zlatu v očekávání dalších korekcí. Na druhé straně však vyhlášení významných finančních a mezivládních institucí – FED, OECD aj. deklarují, že celosvětová ekonomická krize už překonala dno a třetí i čtvrté čtvrtletí roku mohou být obdobím opětovného růstu.


Týdenní hodnocení portfolia k 26.8.2009

31.8.09

Kurz podílových listů PROSPERiTA-OPF globální vzrostl v průběhu pětatřicátého týdne o 4,31% na hodnotu 1,3906 Kč ke středě 26. srpna. Celková suma klientům spravovaného majetku dosáhla úrovně 1,131 miliardy Kč, tzn. narostla o 47 milionů korun. Od počátku letošního roku vykazuje fond průměrnou výkonnost 12,20%. Na kapitálových trzích vládly pozitivní nálady a v uplynulém týdnu prakticky všechny rostly. Dařilo se i drtivé většině titulů z portfolia PROSPERiTA- OPF globální, které si připisovaly navýšení hodnoty od 6 do 12 procent. Platilo to jak pro akcie bankovního sektoru, tak pro akcie surovinových firem, koneckonců i developerských subjektů, jež rovněž zaznamenaly zvýšení hodnoty. Naproti tomu akcie ČEZ ztratily ve sledovaném týdnu tři čtvrtiny procenta, klesaly i některé technologické společnosti, které však v portfoliu fondu nehrají významnou roli. Celková situace na finančních trzích se zlepšuje, sílí přesvědčení, že období recese skončilo a lze tedy očekávat ve třetím a čtvrtém čtvrtletí obrat k lepšímu. Všeobecný optimismus poněkud korigují názory některých významných investorů Waren Buffet aj., které poukazují na nebezpečí rostoucích inflačních tlaků a znehodnocování USD.


Týdenní hodnocení portfolia k 19.8.2009

20.8.09

Kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA-OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu mírný pokles. Jeho aktuální hodnota činila ke středě 19. srpna 1,3331 Kč, tzn. snížení o 1,44% představující v absolutních hodnotách 16 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku je 1,084 miliardy korun. Výkonnost fondu od počátku roku představuje 7,56%. Dosažené hodnoty jsou výsledkem především vysoké volatility kapitálových trhů, zvláště pak silně kolísavých cen bankovních a surovinových titulů z portfolia fondu. Negativně se projevily rovněž některá publikovaná makrodata americké ekonomiky, zejména pokračující růst tamní nezaměstnanosti. Výhled pro druhou polovinu roku však nabízí variantu opětovného posilování ekonomik, doprovázené pozitivním vývojem na kapitálových trzích.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. července 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

17.8.09


Týdenní hodnocení portfolia k 12.8.2009

14.8.09

Velmi slušný, třináctiprocentní růst zaznamenal, od posledního hodnocení před měsícem,kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA-OPF globální. Ke středě 12. srpna činila jeho výše 1,3526, což odpovídá celkové sumě 1,099 miliardy korun klientům spravovaného majetku. Přírůstek finančních prostředků za hodnocené období byl 127 milionů korun.
Vývojově úspěšný měsíc nastartovalo období, ve kterém velké americké společnosti oznamovaly výsledky za druhé čtvrtletí, předčily očekávání analytiků. Rovněž evropské společnosti vesměs deklarovaly poněkud lepší výsledky, než veřejnost očekávala. Rovněž některá makrodata, například rostoucí počet domů v USA a nižší propad HDP v Evropě vedly k tomu, že kapitálové trhy ožily a začala na nich vládnout poněkud optimističtější atmosféra. Rostly burzy - nejvíce pražská - od počátku roku o 30 procent, když předtím eliminovala jednadvacetiprocentní jarní pokles.
Někteří analytikové však v této souvislosti varují před možným opakováním situace z doby velké krize ve dvacátých letech minulého století, která byla poznamenána hned dvojím hlubokým propadem.
Pokud jde o tituly z portfolia Prosperita, ty hlavní zaznamenaly slušný vzestup, nejvíce pak finanční, když ERSTE vykazuje přírůstek 52%.


Změna sídla společnosti

12.8.09

Rádi bychom Vás informovali o změně sídla naší společnosti. Od 1.8.2009 naleznete sídlo společnosti na adrese:
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.
Pro korespondenci a styk s veřejností prosím nadále používejte adresu:
U Centrumu 751, 735 14 Orlová Lutyně.

Více informací v sekci kontakty, adresa a telefony.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. června 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.7.09


Týdenní hodnocení portfolia k 8.7.2009

10.7.09

Snížení kurzu podílových listů o 3,16% přinesl počátek července podílovému fondu PROSPERiTA-OPF globální. Nová hodnota činila ke středě 8.7. 1,197 Kč, pokles v absolutní výši představoval 31 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku představovala 972 milionů Kč a výkonnost fondu od počátku roku je mínus 3,42%. Aktivita investorů je velmi slabá, finanční trhy nevykazují větší pohyby, očekává se, jakou cestou se vydají po aktuálním vyhlašování výsledků velkých společností a korporací za druhé čtvrtletí roku. Portfólium fondu v uplynulých dnech ovlivnily nejvýrazněji dva faktory: negativně propad cen ropy a od toho se odvíjející poklesy hodnot akcií firem petrochemického průmyslu a komoditních producentů, pozitivně pak částečné posilování kurzu USD vůči koruně.


Týdenní hodnocení portfolia k 24.6.2009

29.6.09

Poslední červnový týden přinesl podílovému fondu PROPERiTA-OPF globální pokles kurzu jeho podílových listů. Ke středě 24. června o 3,5% na jednotkovou cenu 1,217 Kč, což v absolutních hodnotách představuje úbytek finančního majetku o 36,8 miliónu korun. Od počátku letošního roku činí výkonnost fondu 1,87% a celková suma klientům spravovaného majetku byla ke sledovanému datu 988 milionů Kč.
Hlavní příčinu poklesu lze spatřovat v posílení koruny vůči EUR a USD, k němuž došlo na základě nezměněných sazeb ČNB, dobrých zprávách z regionu a technických obchodech s PLN. Burzovní index PX 50 vykázal pokles o 1,9% a objemy obchodů na kapitálových trzích nebyly nijak vysoké. Zdá se, že aktivita investorů už nabírá prázdninový, tedy velmi poklidný, rytmus, jenž je pro nadcházející období každoročně typický.


Týdenní hodnocení portfolia k 17.6.2009

23.6.09

Kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA-OPF globální činil ke středě 17. června 1,2611 Kč. V týdenním srovnání zaznamenal úbytek ve výši 4,7%, to je v souhrnu v korunovém vyjádření 46,5 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku proto představovala ke sledovanému datu hodnotu 1,025 miliardy Kč. Výkonnost fondu od počátku letošního roku zůstává v kladných hodnotách, v průměru 1,75%. Uplynulý týden poznamenaly do značné míry výběry investorů, kteří částečně odčerpávali z podílových fondů své zisky. Burzovní indexy zaznamenaly poklesy, ať už jde o český PX 50 s hodnotou mínus 4,85%, západoevropské - například německý DAX - mínus 4,55%, americký Dow Jones - mínus 2,9 nebo východoevropské - ruský o 20%. Pokles hodnoty postihl také akcie z portfolia fondu - například ERSTE vykázala snížení o 11%, ruské akcie zaznamenaly desetiprocentní propady. Objemy obchodů na kapitálových trzích byly minimální, česká měna posilovala vůči USD i EURO, situace je značně volatelní, investoři čekají na nějaké reálné pozitivní signály, které by obchodování na kapitálových trzích znovu nastartovaly.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. května 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.6.09


Týdenní hodnocení portfolia k 10.6.2009

12.6.09

Přírůstek majetku o 8,1 milionu korun zaznamenal v druhém červnovém týdnu podílový fond PROSPERiTA-OPF globální. Ke středě 10.červnu vzrostla hodnota jeho podílových listů o 0,76% na 1,3197 koruny. Celková suma klientům spravovaného majetku činila 1,073 miliardy Kč a výkonnost fondu od počátku letošního roku dosahuje v průměru 6,4%. Téměř všechny akciové tituly z portfolia fondu zaznamenaly zvýšení hodnoty, týká se to bankovních titulů, komoditních a těžebních společností, ropných firem. Světové kapitálové trhy ve sledovaném období dosáhly určité hranice, mají za sebou období strmějšího růstu a nyní se zastavily. Investoři nejsou v očekávání dalšího vývoje jednotní - část si přeje pokračování růstového trendu a říkají, že akcie a komodity mají před sebou další růstový potenciál, naopak jiní zastávají názor, že po předchozích růstech je nyní čas ke korekci a nabádají k opatrnosti. Který s následujících scénářů bude pravdivý, ukáže následující týden.


Týdenní hodnocení portfolia k 3.6.2009

5.6.09

Menší navýšení majetku zaznamenal podílový fond PROSPERiTA-OPF globální v prvním červnovém týdnu. Díky tomu stoupla hodnota jeho podílových listů o 0,31% na 1,3087 Kč, tzn. o 3,6 milionu Kč. Ke středě 3. června dosáhla celková suma klientům spravovaného majetku 1,066 miliardy korun, přičemž výkonnost fondu od počátku roku činí 5,59%. Z portfolia fondu zaznamenaly růst akcie ERSTE, naopak klesaly některé čínské a developerské tituly. Aktivita na kapitálových trzích byla nízká, investoři zvažují, jak si dále počínat. Pokračuje oslabování důvěry v dolar, což vede k dalšímu snižování jeho hodnoty. Nicméně globální trhy začínají vykazovat jisté známky oživení jako doklad toho, že se snad světová ekonomika odráží ode dna a že současná recese už dále neporoste. Fond PROSPERiTA začíná zvolna měnit peněžní podíl portfolia a jisté cenné papíry znovu nakupovat.


Týdenní hodnocení portfolia k 27.5.2009

31.5.09

V průběhu posledního květnového týdne zaznamenal podílový fond PROSPERiTA-OPF globální pokles hodnoty majetku. Ke středě 27.5. činil 3,49% s tím, že jmenovitá hodnota podílových listů byla 1,3046 Kč a úbytek představoval částku 38 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku fondu představuje 1,062 miliardy korun, od počátku letošního roku je výkonnost fondu v plusových hodnotách +5,26%. Výsledky jsou dány nepředvídatelnými výkyvy na kapitálových trzích, které střídaly období růstu s poklesy. Situaci navíc ovlivnila bankrotová situace dvou amerických automobilových obrů - GM a Chrysler. Akcie z portfolia fondu PROSPERiTA vykazovaly obdobný vývoj, zatímco mírně klesaly ČEZ, KB nebo ERSTE, dařilo se naopak titulům energetického sektoru, jakými jsou GAZPROM, LUKOIL aj. Výhled pro nadcházející období je nejistý, na trzích panuje velká volatilita, fond PROSPERiTA je připraven jak na investiční příležitosti, tak na případné prodeje.


Týdenní hodnocení portfolia k 20.5.2009

22.5.09

Na úroveň 1,3518 Kč stoupla hodnota podílového listu podílového fondu PROSPERITA-OPF globální. Mezitýdenní růst o 5,82% přinesl navýšení majetku fondu o 60,5 milionů korun na celkovou částku 1,101 miliardy Kč - ke středě 20. května. Průměrná výkonnost fondu od počátku roku činí 9,07%. Na výkonech fondu se podílely téměř všechny tituly z portfolia, od bankovních přes komoditní až po akcie distributorských společností typu ČEZ. Situaci ovlivňovala pozitivní nálada na světových finančních trzích. Ale například také vítězství proreformního kandidáta v indických prezidentských volbách, které bleskově posílilo celou tamní subkontinentální burzu. K dalším přírůstovým informacím patřily rovněž rozsáhlé nákupy komodit Čínou. Naproti tomu přehnaný optimismus brzdí špatná makrodata zveřejňovaná v USA i Evropě, šíří se obavy z vysokého zadlužení některých ekonomicky silných zemí, jež by mohlo přinést pokles ratingového hodnocení (USA, Velká Británie) a poklesu kurzu USD. Pro příští období se dá očekávat pokračování růstových tendencí. Hrozí ale výběr zisků investory, což by mohlo vést k novým korekcím. Patrně ne však tak hlubokým, jako jsme byli svědky během měsíce března.


Týdenní hodnocení portfolia k 13.5.2009

15.5.09

Druhý květnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA-OPF globální pokles čistého obchodního jmění o 2,59%, tj. o 27,5 milionu korun. Celková suma klientům spravovaného majetku činila ke středě 13. května částku 1,040 miliardy korun s tím, že od počátku letošního roku dosahuje průměrná výkonnost fondu 3,08%. Týdenní pokles byl způsoben korekcí na trzích; proti indexu PX 5O, který zaznamenal úbytek 5,20%, však byl nižší. Příčinou byly poklesy bankovních titulů na finančních trzích, například ERSTE o mínus 9,4%, KB o mínus 7,5%. Směrem k nižším hodnotám se posunuly také tituly jako NWR o 8% nebo Unipetrol o 9%. Na druhé straně portfolio PROSPERITA-OPF globální podržely ruské akcie, díky rostoucím cenám ropy i ostatních surovin. Oslabilo i zahraniční portfolium fondu, a to zejména v důsledku dvouprocentnímu poklesu kurzu USD, který nestačilo eliminovat částečné zajištění této měny fondem uplatňované. Budoucí vývoj patrně nepřinese zásadní obrat, vzhledem k tomu, že současná publikovaná makrodata nejsou příznivá - pokles HDP Německa o 3,8%, podobně jsou na tom některé americké společnosti.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 30. dubna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.5.09


Týdenní hodnocení k 22.4.2009

24.4.09

Mírný pokles hodnoty majetku o 1,42% zaznamenal v uplynulém týdnu podílový fond PROSPERITA-OPF globální. Ke středě 22. dubna byl kurz jeho podílových listů 1,1969 Kč a celková suma klientům spravovaného majetku dosahovala hodnoty 979 milionů korun. Týdenní snížení představovalo 14 milionů Kč. Od počátku roku činí průměrná výkonnost fondu mínus 3,43%. V uplynulém týdnu došlo k určité stabilizaci na kapitálových trzích, a to se odrazilo také na akciích z portfolia fondu. Zatímco některé jeho tituly posilovaly, jiné oslabovaly v řádově srovnatelných úrovních. Situaci ovlivňovaly publikované výsledky velkých amerických bank, jež byly namnoze lepší, než očekávané. Indexy rozhodujících světových burz se příliš neměnily, český PX 50 vykázal za sledované období snížení o 2,13%. Budoucí vývoj se odvine od nově přicházejících makroekonomických dat, pohyby můžeme očekávat jedním či druhým směrem.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. března 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.4.09


Týdenní hodnocení portfolia k 25.3.2009

31.3.09

Růst zaznamenal v posledním březnovém týdnu podílový fond Prosperita-OPF globální. Ke středě 25. března se hodnota jeho podílových listů dostala na 1,1588 Kč, což představovalo týdenní přírůstek 1,26%, v absolutní hodnotě pak 12 milionů Kč. Celková suma klientům spravovaného majetku činí k témuž datu 956 milionů korun a výkonnost fondu od počátku roku je srovnatelná s vývojem indexu PX 5O na úrovni mínus šesti a půl procenta. Z portfolia fondu se nejvíce zhodnocovaly akcie bankovních titulů. To je pochopitelné vzhledem k tomu, že bankovní sektor celosvětově posiluje, vzhledem k masivní finanční intervenci americké administrativy vůči vlastním bankám a zprostředkovaně také vůči ostatním světovým bankovním institucím.


Týdenní hodnocení portfolia k 18.3.2009

20.3.09

Týdenní přírůstek o 1,21%, tj. o 13,3 milionu korun zaznamenal k 18. březnu podílový fond PROSPERITA-OPF globální. Hodnota jeho podílových listů činila k témuž datu 1,1443 Kč a celková suma klientům spravovaného majetku byla 944 milionů korun. Od počátku roku dosahuje úbytek majetku fondu hodnotu 7,67%.
Akcie z portfolia fondu ve sledovaném období vesměs posilovaly, nejvíce pak bankovní tituly. Přírůstky zaznamenal index PX 50 a s ním i všechny na pražské burze kótované tituly. Naproti nepříznivý vývoj poznamenal měnové kurzy, především USD, který oslabil o 2,5% při stabilním kurzu EUR ve výši 27 Kč/ korunu.
Situaci na kapitálových trzích ovlivnily v uplynulém týdnu dvě významné události, a to jednak převod peněz z americké AIG k jejím partnerům, díky podpoře americké vlády, druhým faktorem bylo rozhodnutí FED ponechat úrokové sazby a začít s vykupováním cenných papírů z trhu. To sice povzbudilo investory, na druhé straně vyvolává zdání a obavy z růstu inflace. Je otázkou, jak si situaci vyhodnotí samotné finanční trhy.


PROSPERiTA navrhuje spolupráci na ozdravném programu pro Orco

17.3.09

TISKOVÁ ZPRÁVA Ostrava, 17. března 2009

Investiční společnost PROSPERiTA přivítala dnešní rozhodnutí Burzy cenných papírů o obnovení obchodování s akciemi společnosti Orco Property Group (dále jen Orco).

Aktuální vývoj kurzu akcií Orco odpovídá našemu investičnímu záměru a svůj podíl tedy budeme dále navyšovat. Není však naším cílem zvýšit svůj podíl na kapitálu a hlasovacích právech tak, abychom Orco plně ovládli?, říká generální ředitel investiční společnosti PROSPERiTA Ing. Miroslav Kurka.

?V této chvíli očekáváme a máme již potvrzen, zájem dalších akcionářů o spolupráci na ozdravném programu společnosti Orco, který plánujeme předložit na valné hromadě společnosti, dodal Ing. Miroslav Kurka.

Stáhnout TZ ve formátu PDF(150 kB)


PROSPERiTA koupila více než 5% podíl ve společnosti Orco Property Group

13.3.09

TISKOVÁ ZPRÁVA Ostrava, 13. března 2009

Investiční společnost PROSPERiTA, správce podílového fondu PROSPERiTA - OPF globální, zvýšila svůj podíl na kapitálu a hlasovacích právech společnosti Orco Property Group (dále jen Orco) na 5,02% nákupem akcií na trhu. Investiční společnost PROSPERiTA se dlouhodobě zabývá zhodnocováním investičních prostředků PROSPERITA holding a svých klientů.

?O společnost Orco jsme se strategicky zajímali ji? del?í čas. Od konce minulého roku, v době kdy se nám zdály akcie podhodnocené, jsme se rozhodli postupně nakupovat prostřednictvím Burzy cenných papírů podíl v rozsahu pěti a více procent. Předpokládáme, ?e ná? podíl budeme je?tě o něco navy?ovat. Konkrétní strategie bude záviset na vývoji hospodářské situace ve světě a v samotné společnosti Orco,? říká generální ředitel investiční společnosti PROSPERiTA Ing. Miroslav Kurka.

?Investice do akcií Orca pro nás znamená dlouhodobé zhodnocení na?ich finančních prostředků a současně mo?nost pomoci společnosti Orco při jejím dal?ím strategickém směřování a restrukturalizaci. Z tohoto důvodu se budeme ucházet i o nominování zástupců na?í společnosti do některých z orgánů společnosti Orco. V současné situaci nemohu podrobněji komentovat dal?í postup, předpokládáme, ?e se nejprve spojíme se zástupci Orca a budeme jednat o dal?ích mo?nostech,? dodal Ing. Miroslav Kurka.

Stáhnout TZ ve formátu PDF(170 kB)


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 28. února 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.3.09


Týdenní hodnocení portfolia k 11.3.2009

13.3.09

Ve druhém březnovém týdnu zaznamenal podílový fond PROSPERITA - OPF globální zpomalení poklesu hodnoty majetku. Ke středě 11.března činila celková suma klientům spravovaného majetku částku 931 milionů Kč při týdenním poklesu o 0,55%, tj. o 5,2 miliony korun. Hodnota podílových listů fondu byla k tomuto datu 1,1306 Kč a fond vykazuje od počátku roku průměrný pokles výkonnosti o 8,78%. Ve sledovaném období posilovaly na burzách téměř všechny tituly z portfolia fondu, celkově lepší výsledek však ovlivnilo negativně oslabování měn vůči koruně. U USD o 4,48% a v případě EUR o 2,71%. Přes určité náznaky lepšího vývoje způsobené mírně kladným růstem kapitálových trhů, nadále se nedá očekávat zásadnější obrat k lepším. Akcie zůstávají na nízkých hodnotách, proto začal podílový fond PROSPERITA - OPF globální s opatrným nakupováním titulů, jejichž současná hodnota slibuje dobré budoucí výnosy.


Týdenní hodnocení portfolia k 28.2.2009

3.3.09

Poslední únorový týden nevybočil z řady výsledků podílového fondu PROSPERITA - OPF globální od počátku tohoto roku a přinesl další pokles. Hodnota jeho podílových listů se snížila o 1,38% na 1,1551 Kč - ke středě 25. února. Pokles představuje částku 13,7 milionu Kč a celková suma klientům spravovaného majetku k témuž datu činila 956 milionů korun. Výkonnost fondu od počátku letošního roku zůstává v záporných číslech, konkrétně na úrovni 6,8%.
Na poklesu se nejvíce podílelo posilování koruny vůči USD - o 3,26% a EURO - o 1,73% ve sledovaném týdnu. Naproti tomu portfolio obohatily rostoucí spadové tituly - ČEZ, TELEFÓNICA, ERSTE BANK. Portfoliu pomohly výsledky ERSTE, která sice za čtvrté čtvrtletí vykázala ztrátu, za celý rok však zisk. Její akcie posiluje snaha rakouské vlády o navýšení kapitálu, k níž se přidal také soukromý investor, propadaly naopak akcie ORCO.
Obchodování na akciových trzích zůstává problematické. K jisté korekci sice došlo v polovině týdne, pak ale kapitálové trhy pod tlakem nových negativních zpráv znovu zamířily k záporným hodnotám. Středoevropským měnám pomohly zabránit v dalším propadu Světová banka, EBRD a EIB tím, že nabídly souhrnou finanční intervenci ve výši 24,5 miliardy EUR.


Týdenní hodnocení portfolia k 18.2.2009

23.2.09

Další pokles zaznamenal během třetího únorového týdne podílový fond PROSPERITA - OPF globální. Ke středě 18. února měly jeho podílové listy kurz 1,1713 Kč, tzn. o 4,31% nižší než před týdnem. V absolutních hodnotách představoval pokles 43 milionů Kč, od počátku letošního roku zůstává výkonnost fondu v záporných číslech - mínus 5,49%. Celková suma klientům spravovaného majetku má nyní hodnotu 969,9 milionů korun. Výsledky fondu jsou i přesto poněkud lepší, než je celková situace na kapitálových trzích. Vždyť PX 50 spadl ve stejném období o plných 15%, radostnější není situace ani na dalších burzách v Evropě či v zámoří. Jaký vliv má současný převažující negativní sentiment mezi investory a finančníky vůbec, dokládá například situace v Komerční bance. Sice splnila očekávání a vykázala zisk, nicméně to nezabránilo propadu jejich akcií. Pokud jde o další tituly z portfolia podílového fondu PROSPERITA, propadají se ještě daleko rychleji. TELEFÓNICA o 13,8%, ERSTE o 29,5%, ORCO o 27%, GAZPROM o 12 procent atd. Část rostoucích ztrát se fondu podařilo eliminovat díky posilujícímu kurzu amerického dolaru. Ani očekávání pro nadcházející období nevěstí nic pozitivního, ba naopak. Hovoří se o zestátnění Bank of America i CITI Group, začínají se objevovat bankroty reálných firem. Akcie poté, co se od loňského listopadu dostaly z nejhoršího, znovu začínají ztrácet hodnotu. Přitom prapůvodní příčiny pokračující finanční krize - nesplacené obří hypoteční dluhy v Americe, zatím odstraněny nebyly.


Týdenní hodnocení portfolia k 11.2.2009

17.2.09

Pokles v úrovni 1,24% zaznamenal v druhém únorovém týdnu podílový fond PROSPERITA - OPF globální. Čisté obchodní jmění připadající na jeden jeho podílový list se snížilo na 1,224 koruny, což ve svém souhrnu představuje objem klientům spravovaného majetku ve výši 1,013 miliardy Kč. Týdenní pokles hodnoty portfolia představoval 12 milionů korun. Od počátku letošního roku vykazuje fond zápornou průměrnou výkonnost ve výši 1,24%. Ve sledovaném období měly nejvyšší vliv na změny snižující se bankovní a developerské tituly, naopak se dařilo akciím GAZPROM. Fond díky transformaci podstatné části svého portfolia do peněžní podoby, profituje na současném oslabování české koruny. Jinak ovšem vývoj na globálních kapitálových trzích, na nichž převažuje nadále silná skepse a volatilita, nevěští ani pro nejbližší období zásadní obrat k lepšímu.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. ledna 2009, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

16.2.09


Týdenní hodnocení portfolia k 4.2.2009

4.2.09

Navýšení kapitálu o 4 miliony korun přinesl uplynulý týden podílovému fondu PROSPERiTA-OPG globální. Ke středě čtvrtého února činila hodnota jeho podílových listů 1,2386 Kč, což představovalo průměrnou výkonnost -0,06% od počátku letošního roku. Celková suma klientům spravovaného majetku k témuž datu činila 1,026 miliardy Kč. Podílový fond zaznamenal přírůstek přesto, že ceny akcií se dále propadaly a například PX 50 poklesl v tomto období o 4,7%. Padala také hodnota akcií z portfolia fondu - třeba ČEZ o 9%, ERSTE o 3,4%, poklesy zaznamenaly i další tituly.
Situaci "zachraňovala" transformace zhruba 40 procent portfolia na hotovost. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období posilovaly klíčové měny vůči koruně - USD o 7,25%, EURO o 3,9%, eliminovaly tak nepříznivý dopad klesajícího kurzů akcií. Překlenuly jejich ztráty a přinesly ještě částečné navýšení kapitálu. Z pohledu budoucího vývoje není zatím na obzoru žádné zlepšení. Investoři zůstávají zdrženliví, aktivita na trzích je minimální, ohlašované negativní výsledky firem i údaje o propadu ekonomik jednotlivých zemí do recese, nedávají naději na lepší vyhlídky.


Týdenní hodnocení portfolia k 28.1.2009

30.1.09

Poslední lednový týden vykázal podílový fond PROSPERITA-OPF globální mírný pokles v úrovni 1,23%. Ke středě 28. listopadu činila hodnota podílových listů 1,2334 Kč a snížení majetku představovalo částku 12,7 milionu korun. Celková suma klientům spravovaného majetku byla k témuž datu 1,021 miliardy korun, od počátku roku vykazuje fond průměrnou výkonnost 0,48%. Výsledky jsou důsledkem situace na kapitálových trzích, kde nyní nadále převládají negativní data. Velké společnosti nyní prezentují své výsledky za čtvrté čtvrtletí loňského roku, které vesměs nejsou radostné. Firmy vykazují ztráty, poklesy zisku a tržeb, propouštění zaměstnanců, horší než očekávaly jejich původní prognózy. Investoři nejsou nikterak aktivní, aktivita na trzích je nízká, trhy jsou proto velmi volatilní. Dochází k brzkému vybírání zisků a následným poklesům. Pokud jde o výkonnost portfolia fondu, nedařilo se tuzemským titulům jakými jsou Telefónica, Energoaqua a nepříznivě zapůsobil pokles kurzu měn. Vyšším ztrátám bránily lepší výsledky bankovních a realitních titulů. Výhled pro další období zůstává spíše negativní, trhům scházejí pozitivnější impulzy.


Týdenní hodnocení portfolia k 21.1.2009

23.1.09

NAV podílového fondu PROSPERiTA-OPF globální ke středě 21. ledna bylo 1,2487 Kč na podílový list. Týdenní pokles činil 0,8%, tj. 8 milionů korun a celková suma klientům spravovaného majetku představovala částku 1,034 miliardy Kč. Výkon fondu od počátku roku představuje hodnotu 0,75%. Naproti tomu vykazuje PX 50 ve stejném období propad o 8,6%.
Nadále však přetrvávají potíže bank a ani masivní pomoc vlád finanční trhy zatím neuklidnila. Po malinkém zklidnění v souvislosti s volbou nového amerického prezidenta, burzy pokračují v sestupném trendu. Souběžně klesají také komodity s výjimkou ropy, koruna vůči USD prudce oslabuje. Útlum ekonomiky přináší další nejistoty a v současné době snad ani není prostor pro nějakou změnu k lepšímu.


Nejnovější výsledky PROSPERITA-OPF globální, ke dni 31. prosince 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

20.1.09


Týdenní hodnocení portfolia k 14.1.2009

16.1.09

Během druhého lednového týdne se situace na kapitálových trzích nikterak nezlepšila, a to vedlo k novým poklesům téměř všech světových burzovních indexů v rozpětí až do sedmi procent. PROSPERITA-OPF globální vykázala v tomto období pokles pouze o 0,76% a čisté obchodní jmění na podílový list se ke středě 14. ledna ustálilo na hodnotě 1,2587 Kč, při osmimilionovém snížení jmění. Od počátku roku vykazuje však fond celkově kladný výsledek v úrovni 1,56%, když celková suma klientům spravovaného majetku dosáhla výše 1,0425 miliardy Kč. Fondu se zatím daří - díky transformaci portfolia na hotovost a dluhopisy, ale také v důsledku výrazného oslabování koruny i pozastavením dlouhodobějších investic, částečně eliminovat nepříznivou situaci na kapitálových trzích.
Současnou volatilitu na kapitálových trzích dále zhoršují publikované hospodářské výsledky předních amerických společností, banky nevyjímaje, tlak, pod který se dostaly komoditní trhy a dosavadní neúčinnost intervencí centrálních bank. Za tohoto stavu bude fond PROSPERITA-OPF globální pokračovat se současnou velmi umírněnou investiční strategii a krátkodobými spekulativními nákupy.


Týdenní hodnocení portfolia k 7.1.2009

9.1.09

Podílový fond PROSPERITA-OPF globální vykazuje v prvním letošním hodnocení kladný přírůstek v absolutní výši 62 milionů korun. K sedmému lednu dosáhla hodnota podílových listů výše 1,2683 Kč a celková suma klientům spravovaného majetku pak 1,050 miliardy Kč. Fond získal v mezisvátečním období díky krátkodobým a spekulativním nákupům.
V současnosti však opět začínají působit spíše oznamovaná negativní makroekonomická data, vedoucí k pokračující značné volatilitě na finančních trzích. Na jedné straně se sice vlády snaží pumpovat do svých ekonomik další a další peníze, na straně druhé se v USA zvýšila nezaměstnanost, i jinde ve světě hlásí firmy spíše propouštění a útlum svých aktivit. Situaci zhoršily rostoucí zásoby ropy v USA, a také zveřejněné informace o defraudaci v Indii, které vedly k významnému poklesu tamních kapitálových trhů. Prognózy analytiků nehovoří za tohoto stavu o nějakém pozitivním budoucím vývoji.


POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ.

15.12.08

PROSPERITA investiční společnost, a.s., obhospodařovatel fondu PROSPERITA-OPF globální oznamuje v?em svým podílníkům, ?e v době od 23. prosince 2008 do 5. ledna 2009 bude z provozních důvodů přeru?eno stanovování aktuálních hodnot podílových listů , jejich uveřejňování a pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů.
Posledním obchodním dnem v roce 2008 bude 22. prosince 2008 a prvním obchodním dnem v roce 2009 bude úterý 6. ledna 2009.
Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se bude řídit ustanovením § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění.


Týdenní hodnocení portfolia k 10.12.2008

15.12.08

Druhý prosincový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA ? OPF globální nový růst. Hodnota jeho podílových listů stoupla o 1,2%, tj. o 11 milionů korun na úroveň 1,2191 (ke středě 10. prosince). Celková suma klientům spravovaného majetku činila k tomuto datu 1,011 miliardy korun. Výkon od počátku roku zůstává v záporných hodnotách - mínus 45,3%.
K růstu přispěly zbylé akcie z portfolia fondu ? ČEZ s týdenním růstem o 6%, ERSTE a Deutsche Bank s nárůstem osmiprocentním i Telefonica s navý?ením o 3,5%. Fond postupně změnil strukturu aktiv, nyní je představují z poloviny dluhopisy a hotovost, co? vede k men?í zranitelnosti portfolia v období poklesů kapitálových trhů. Situaci na finančních trzích ovlivňují prezentovaná ?patná makrodata americké ekonomiky- pokračující růst nezaměstnanosti, nedoře?ená situace s vládní pomocí pro detroitské automobilky aj.
Celosvětové finanční trhy jakoby ani nereagovaly na vesměs negativní fundamentární informace a v uplynulém týdnu v průměru rostly.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. listopadu 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

15.12.08


Týdenní hodnocení portfolia k 3.12.2008

8.12.08

Sedmimilionový pokles, tj. o 0,68%, zaznamenal z týdnu do 3. prosince podílový fond PROSPERITA- OPF globální. Celková suma klientům spravovaného majetku činila jednu miliardu korun a výkon od počátku roku zůstává v záporných hodnotách- 45,68%. Finanční a kapitálové trhy se chovají zcela nepředvídatelně. ?patná makrodata klíčové světové ekonomiky i situace ostatních ekonomik potvrzují zpomalování. Z hlediska portfolia fondu PROSPERITA sice ve sledovaném týdnu posílil ČEZ, na druhé straně oslabovaly, v portfoliu rovně? zastoupené, akcie petrochemických a komoditních společností. V důsledku toho poklesl ruský burzovní index o osm procent. Záporná výkonnost fondu není výjimečná, ve srovnání s domácím burzovním indexem, jen? vykazuje od počátku roku hodnotu mínus 54%. Vyhlídky, podle analytiků, nejsou příli? radostné ani pro období do konce roku.


Týdenní hodnocení portfolia k 26.11.2008

26.11.08

PROSPERITA- OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu růstové parametry. Hodnota jeho podílových listů stoupla o 3,38% na 1,2129 Kč. Přírůstek činil 38 milionů korun a celková hodnota majetku spravovaného klientům se dostala opět nad hranici jedné miliardy, tj na 1,008 miliardy Kč. Od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách, průměrný stav ke středě 26. listopadu činil mínus 45,31%.
Obrat v dosavadním vývoji způsobila skutečnost, ?e se bankovní trh začíná pozvolna vzpamatovávat z předchozí hluboké krize. Díky masivní pomoci americké vlády CITY GROUP vzrostl kurzovní index za uplynulé tři dny o více ne? 10 procent, co? je nejvy??í vzrůst od roku 1935. Investoři pozvolna začínají měnit svůj zdr?enlivý postoj k americkým a také evropským bankám.
Fondu PROSPERITA pomohly ty akcie z portfolia, které zaznamenaly strměj?í růst: NWR ( 10,54) a ERSTE( 10,9). Vzhledem k tomu, ?e v posledních dnech opět začala stoupat cena ropy a s ní také akcie ropných společností, přispěly k týdenním růstu čistého obchodního jmění fondu také akcie GAZPROM.


Týdenní hodnocení portfolia k 19.11.2008

21.11.08

Mírněj?í pokles zaznamenal v uplynulém týdnu smí?ená podílový fond PROSPERITA ? OPF globální. Ke středě 19.11. se sní?ila hodnota jeho podílových listů o 1,75% na úroveň 1,1677 Kč. Týdenní pokles činil 17,3 milionu korun a celková suma klientům spravovaného majetku poklesla pod jednu miliardu na hodnotu 971 milionů Kč. Výkon fondu od počátku roku zůstává v záporných hodnotách - průměr činí - 47,35%. Fond se sna?í současné krizové období překonávat rozsáhlej?í transformací akciových podílů z portfolia na hotovostní formu. I díky tomu PROSPERITA ? OPF globální vykazuje příznivěj?í údaje ne? například český burzovní index PX 50, jen? ve sledovaném období poklesl o 5,85%. Celosvětová finanční krize pokračuje přeléváním do ekonomik jednotlivých zemí, ?patné zprávy omezují obchodování, nenakupují se komodity, zastavily aktivity spojené s prodejem nemovitostí, banky pozastavují dokonce u? i projednané úvěry. Ceny padají, nicméně není zdaleka jasné, zda u? dosáhly dna nebo je?tě budou dále klesat. Světové hospodářství očekává na nějaký příznivý impulz, předev?ím nějakou pozitivní informaci týkající se americké ekonomiky. Analytikové v?ak soudí, ?e do konce tohoto roku nic takového nemusí ani nastat.


Týdenní hodnocení porfolia k 14.11.2008

14.11.08

Propad o 82 miliony korun, tj. o 7,52%, zaznamenal během druhého listopadového týdne podílový fond PROSPERITA ? OPF globální, kdy? se kurz jeho podílových listů dostal na úroveň 1,1885 Kč. Ke středě 12. listopadu dosahuje hodnota klientům spravovaného majetku částku 1,006 miliardy korun. Od počátku roku zaznamenává fond záporný výkon v průměrné vý?i 46,1%. Výsledky ovlivnily události uplynulého týdne, zejména pak makroekonomické údaje o počínající recesi německé ekonomiky i celé eurozóny. Na tyto informace reagují velmi citlivě kapitálové trhy, které v tomto období vesměs dále oslabovaly. V důsledku toho fond prodělal to, co v prvním listopadovém týdnu vydělal. A nic na tom nezměnila ani skutečnost, ?e jedna z klíčových firma portfolia - ČEZ- ohlásila rekordní zisk. Její akcie přesto dále oslabovaly. Finanční trhy jsou velmi nervózní, investoři očekávají budoucí vývoj a také informace o nadcházejícím jednání nejvyspělej?ích světových ekonomik, které proběhne v USA.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. října 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.11.08


Týdenní hodnocení portfolia k 5.11.2008

10.11.08

První listopadový týden přinesl změnu ve výsledcích smí?eného podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální. Ke středě 5.11. vzrostl kurz podílových listů fondu v týdenním srovnání o 8,05% na 1,2852 Kč. Přírůstek činil 86,4 milionu korun a celková suma klientům spravovaného majetku dosáhla 1,089 miliardy Kč. Od počátku roku v?ak zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách, k jmenovitému datu 42,0%.
K růstu přispěly téměř v?echny rozhodující tituly z portfolia fondu, přičem? nejvy??í růst zaznamenaly akcie důlní společnosti NWR ? o 32 %, bankovní tituly s přírůstkem třicetiprocentním, GAZPROM 31%, ČEZ 17,5%. Na kapitálových trzích do?lo k částečné korekci po období velkých výprodejů a pádu hodnot akcií. Pozitivní roli sehrály volby v USA i praktické kroky centrálních bank a některých vlád na podporu svých ekonomik.
Proti tomu v?ak stojí přicházející negativní zprávy o výsledcích ekonomik, předev?ím publikovaná makrodata z USA, kroky velkých společností omezujících produkci-automobilový průmysl, ocelářství aj. to patrně povede k tomu, ?e do budoucna se podobný růst nedá očekávat, kapitálové trhy zůstanou silně volatilní, patrně bez trvalej?ího růstu.


Týdenní hodnocení portfolia k 29.10.2008

31.10.08

Poslední listopadový týden nic zásadně nezměnil na situaci kolem kolektivního investování. Podílový fond PROSPERITA - OPF globální zaznamenal dal?í pokles, podobně jako ostatní podílové fondy, koneckonců celý kapitálová trh. Kurz jeho podílových listů se v týdenní periodě sní?il o 4,52%, tj. o 49 milionů korun. Od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách, poslední údaj činí 46,37%. Celková suma klientům spravovaného majetku nyní dosahuje hodnoty 1,0026 miliardy Kč ke středě 29. listopadu. Krize světového finančního systému pokračuje, zásadním způsobem ji neoslabuji ani výrazné intervence, které vlády ordinují svým finančním institucím. Jejich účinek je zpravidla pouze krátkodobý a problémy finančnictví se začínají přelévat do reálné ekonomiky. Ani z hlediska budoucího vývoje nelze očekávat zásadní obrat k lep?ímu, ostatní trhy - ropný, surovinový či měnový zůstávají nadále silně volatelní. Trhy reagují nervózně, současné období rozkolísání patrně je?tě nějaký čas potrvá se v?emi z toho vyplývajícími důsledky i pro kolektivní investování.


Porucha telefonní centrály

30.10.08

Omlouváme se za poruchu telefonní centrály v na?í společnosti, prosíme kontaktujte nás mailem.


Týdenní hodnocení portfolia k 15.10.2008

20.10.08

Celosvětová finanční krize dál oslabuje pozici kolektivního investování. Podílový fond PROSPERITA ? OPF globální v důsledku nepříznivého vývoje zaznamenal také ve třetím říjnovém trhu pokles 4,93%. Kurz podílových listů se dostal na hodnotu 1,3299 Kč a celkové jmění klientům spravovaného majetku se sní?ilo v uplynulém týdnu na 1,113 miliardy korun. Výkonnost fondu od počátku roku činí mínus 40%. Tento výsledek je odrazem situace na akciových trzích, které se trvale propadají, podobně jako akcie vět?iny firem z portfolia fondu. ERSTE o 40%, NRW o 60%, ORCO o 85% apod. Index pra?ské burzy zaznamenal od počátku roku pokles o 45%, ruské dokonce o 65%. Ani masivní zásahy centrálních bank zatím situaci příli? nezlep?ují, objevují se reálné obavy z ekonomické recese. Napovídají tomu i ohla?ované nové odhady růstu, kdy například Německo sní?ilo předpokládané zvý?ení HDP z původní hodnoty 1,2% na 0,2% za rok. Investoři stojí před slo?itým dilema, co se svými kapitálovými účastmi. Analytikové se vesměs kloní k názoru, ?e za současné situace by nebylo vhodné opou?tět jedoucí vlak. Naopak ten, těm, kteří disponují dlouhodobým kapitálem, se otevřela ?ance k mimořádně výhodným nákupům akcií.


Týdenní hodnocení portfolia k 8.10.2008

14.10.08

Ke druhé říjnové středě zaznamenal podílový fond PROSPERITA ? OPF globální nový pokles. Kurz jeho podílových listů činil 1,3990 Kč, představující úbytek o 12,67%. V korunovém vyjádření o 172 milionů Kč. Od počátku roku je průměrná míra zhodnocení v záporných číslech, ve vý?i 36,92% a celková suma klientům spravovaného majetku představovala sumu 1,182 miliardy korun. V dlouhodobé časové řadě se fond jakoby vrátil o 3,5 roku zpátky.
Na výsledcích se pochopitelně podepsala zejména celosvětová finanční krize doprovázená citelnými propady na akciových trzích. Ani záchranný plán americké vlády zatím příli? nevlil investorům potřebnou důvěru, zvlá?tě, kdy? se ukazuje, ?e problémy se přelévají do Evropy. Celosvětová krize se dále přibli?uje k českým hranicím ? v problémových islandských bankách měly ulo?eny depozita i české instituce.
V?echny tituly portfolia fondu zaznamenaly v uplynulém týdnu strmý pád: ČEZ o 22,71%, NWR o 33%, ORCO o 31%, Raiffeisen o 28%, ERSTE o 17%. Český burzovní index PX 50 zaznamenal propad o 15,6%.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. září 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

14.10.08


Týdenní hodnocení portfolia k 1.10.2008

6.10.08

Krize světových finančních trhů výrazně zasahuje podílový fond PROSPERITA- OPF globální. Po týdnu růstu zaznamenal týden poklesů, a to znamená, ?e kurz jeho podílových listů se vrátil k hodnotě 1,609 Kč, kdy? procentuální vyjádření poklesu představuje hodnotu 4,55%. Vyjádřeno k korunách je to 62 milionů Kč, přičem? celková suma klientům spravovaného majetku činí k 1. říjnu 1,358 miliardy korun. Od počátku roku vykazuje fond zápornou výkonnost ve vý?i 27,77%. Nervózní situace na světových kapitálových trzích vede ke značné volatilitě. Burzy nyní očekávají, jak zareaguje na americký Kongres na vládou navr?ený záchranný program v hodnotě 700miliard USD. Obchodování je utlumeno, problémy finančního sektoru se v?ak přelévají do reálné ekonomiky. Světovým automobilkám výrazně klesá odbyt, co? mů?e nastartovat celosvětovou velkou hospodářskou recesi s tě?ko předvídatelnými následky.


Týdenní hodnocení portfolia k 24. září 2008

26.9.08

Poslední záříový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA ? OPF globální nový růst. Ke středě 24. 9. se kurz podílových listů zvý?il o 3,68%, tzn. o 51 milionů korun ve finančním vyjádření. Celková hodnota klientům spravovaného majetku činila ke stejnému datu 1,430 miliardy Kč. Výkon fondu od počátku roků zůstává v záporných hodnotách, na průměru mínus 24,33%. Z portfolia fondu se nejlépe dařilo akciím ČEZ, NRW, ERSTE nebo REIFFEISEN, přičem? PX 50 Pra?ské burzy cenných papírů zaznamenal zvý?ení o osm procent. Stalo se tak poté, co během pátku začali investoři na burzách překotně nakupovat v souvislosti se zprávami o tom, USA podpoří finanční trhy a jejich stabilitu gigantickou sedmisetmiliardovou injekcí. Původní optimismus se v?ak začal vytrácet během schvalovacího procesu v rámci Kongresu, a tak u? v dal?ích dnech nálada na kapitálových trzích znovu uvadla. Analytikové očekávají, ?e nový impuls, tentokrát u? stabilněj?í, by mohl přijít a? s očekávaným schválením vládního plánu na záchranu amerických finančních institucí i celého peně?ního sektoru.


Týdenní hodnocení portfolia k 17. září 2008

22.9.08

Kurz podílových listů podílového fondu PROSPERITA- OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu pokles o 6,41%. Jeho nová hodnota ke středě 17. září činí 1,6187 Kč, co? představuje v peně?ním vyjádření úbytek 94 milionů Kč. Celková suma klientům spravovaného majetku k tomuto datu reprezentuje částku 1,373 miliardy korun. Od počátku leto?ního roku vykazuje fond zápornou průměrnou výkonnost ve vý?i 27,02%. Hlavní příčinou tohoto vývoje je pokračující krize světového finančního systému. Obrovský tlak na banky, developerské společnosti, vede ke značnému propadu hodnoty jejich cenných papírů. Rovně? obchodování na kapitálových trzích přiná?í značné ztráty investorům domácím i zahraničním. Situace je zatím velmi nepřehledná a nejistá, a to i přes masivní kapitálové intervence, ke kterým přistupují centrální banky.


Týdenní hodnocení portfolia k 10. září 2008

10.9.08

Druhý záříový týden přinesl pokračování negativního vývoje na akciových trzích. Celosvětových i tuzemských, a tak výsledky podílového investičního fondu PROSPERITA ? OPF globální tomu také odpovídají. Fond zaznamenal za uplynulý týden pokles kurzu podílových listů o 3,38% na novou hodnotu 1,7296 Kč ke středě 10. září. Pokles přinesl úbytek jmění o 51 miliónů korun na novou hodnotu 1,467 mld. Kč. Od počátku roku se tak průměrná výkonnost fondu sní?ila na mínus 22,02%. Z portfolia fondu přispěly nejvíce k tomuto negativnímu vývoji akcie elektrárenské společnosti ČEZ, které vykázaly týdenní propad o 15,4%. Silně oslabovaly také cenné papíry tě?ařských a finančních společností. Jde o důsledky nestabilního vývoje na celosvětových akciových trzích, zejména pak situace na severoamerických burzách, které vykazují značný neklid a velké otřesy v souvislosti s událostmi kolem tamních významných finančních institucí, nejnověji v důsledku krachu čtvrté největ?í americké investiční banky Lehman Brothers. Za situace, kdy akciové trhy jsou pod velikým tlakem panuje na nich značná nejistota, staví fond PROSPERITA svou taktiku překonání krize na mírném dokupování podhodnocených titulů a určitém omezení dr?ení cenných papírů komoditních společností.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. srpna 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

11.9.08


Týdenní hodnocení portfolia k 3. září 2008

5.9.08

První záříový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA ? OPF globální, nový růst. Ke středě 3.9. o O,52%, přičem? hodnota podílových listů fondu činila 1,7901 Kč. Přírůstek kapitálu klientům spravovaného majetku byl 7,8 milionu koruna a celková suma dosáhla 1,518 miliardy Kč. Od počátku roku v?ak zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách (mínus 19,29%).
Při hodnocení uplynulého týdne lze konstatovat, ?e přírůstek odpovídá růstu indexu PX 5O, který se ve sledovaném období zvý?il o 0,56%. Dařilo se zejména bankovním titulům z portfolia fondu, naopak pod tlakem byly akcie energetických a surovinových společností.
Pro nadcházející období je nutné počítat s opatrností, vzhledem k tomu,?e se očekávají spí?e nepříznivé makrodata z americké i evropské ekonomiky. Naopak určitou změnu trendu naznačuje posilování americké měny, kterou začínají znovu nakupovat centrální banky, na posilování dolaru má příznivý vliv také o?ivující se exportní schopnost americké ekonomiky.


Týdenní hodnocení portfolia k 27. srpnu 2008

1.9.08

V uplynulém týdnu zaznamenal podílový fond PROSPERITA- OPF globální mírný přírůstek hodnoty klientům spravovaného majetku. Ta činila ke středě 27.8. částku 1, 510 312 miliardy korun. Hodnota podílového listu se zvý?ila o 0,11% na 1,7808 Kč. Výkon od počátku roku zůstává v minusových hodnotách ? 19,71%.
Vý?e přírůstku - 545 tisíc korun ? potvrzuje pokračující prázdninovou letargii na burzách a minimální objemy obchodování. Nerozhýbalo je ani zveřejňování výsledků na Pra?ské burze cenných papírů. Situaci by mohla v nejbli??ích dnech poněkud vylep?it zpráva o tom, ?e americká ekonomika vykázala, prostřednictvím HDP, vy??í, ne? očekávaný růst. To mů?e přinést určité o?ivení bankovního sektoru i mezinárodních kapitálových trhů.


Týdenní hodnocení portfolia k 20. srpnu 2008

28.8.08

Kurz podílových listů otevřeného podílového fondu PROSPERITA- OPF globální činil ke středě 20.srpna hodnotu 1,7788 Kč a celková vý?e klientům spravovaného majetku byla 1,509 mld. korun. Týdenní pokles představoval 0,64%, tj. necelých deset milionů Kč. Od počátku leto?ního roku zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách - 19,8%.
Hlavní příčinou poklesu v tomto týdnu byl propad Banky ERSTE z portfolia fondu o 6%. Souvisí to s pokračujícím krizovým vývojem kolem bankovnictví, zejména s problémy spojenými s americkými hypotečními bankami Fannie Mea a Freddie Mac, které se dále rozlévají do celého sektoru. Naproti tom se vcelku dařilo surovinovým titulům, z portfolia fondu nejvíce akciím společnosti NWR, která si připsala 11% růst. Na akciových trzích převládá prázdninová nálada, obchoduje se jen minimálně. Výhled zůstává opatrný, PROSPERITA OPF globální se sna?í měnit portfolio ve prospěch spí?e dluhopisů ne? akcií. Při nakupování jim dává přednost.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. července 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

11.8.08


Týdenní hodnocení portfolia k 10. červenci 2008

10.7.08

Kurz podílových listů PROSPERITA - OPF globální zaznamenal v uplynulém týdnu pokles o 0,65% na hodnotu 1,8215 koruny. K 9. červenci činila celková suma klientům spravovaného majetku částku 1,548 657 miliardy Kč. Od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných číslech, aktuální údaj ke sledované období představuje průměrnou výkonnost mínus 17,87%. Druhý červencový týden poznamenalo velmi volatelní obchodování na světových kapitálových trzích. Zatímco v čase poklesu cen ropy trhy o?ívaly, posléze propadaly pod tíhou publikovaných informací o mo?ném pokračování hypoteční krize. Na portfolio PROSPERITA - OPF globální měla klíčový vliv, kdy? české akcie vesměs stagnovaly, hodnota domácí měny. Ta znovu výrazně posilovala, co? negativně ovlivňovalo správu portfolia a vedlo k jeho poklesu.


Týdenní hodnocení portfolia k 2. červenci 2008

4.7.08

Dal?í pokles hodnoty akcií na světových trzích, narůstající nestabilita finančních trhů charakterizovaly první červencový týden. V důsledku tohoto vývoje pokračoval negativní trend v kolektivním investování, postihujícím v?echny zúčastněné instituce.
Podílový fond PROSPERITA- OPF globální zaznamenal z těchto důvodů pokles kurzu svých podílových listů o 3,11% na hodnotu ke středě 2. července 1,8334 Kč. Padesátimilionový pokles sní?il celkovou sumu klientům spravovaného majetku na 1,559 miliardy korun. Od počátku roku činí průměrná výkonnost fondu mínus 17,34%.
Hlavními příčinami tohoto vývoje lze spatřovat v prudkém narůstání cen ropy a z toho vycházejících obav z rostoucí inflace. Přispívají k tomu poměrně ?patná makrodata publikovaná o stavu americké ekonomiky, kde poklesla tvorba nových pracovních míst. Snaha Evropské centrální banky bojovat s inflací zdra?ováním peněz, co? je opačný proces, ne? uplatňuje americký FED, vede k dal?ímu oslabování amerického dolaru a k poklesu cen akcií. Nejvy??í ztráty jsou zaznamenávány v bankovním sektoru, ale také se projevují na kurzech globálních firem či tě?ebních a surovinových společností. To v?e jsou,dle mínění řady analytiků, symptomy blí?ící se celosvětové recese. Vývoj ani pro dal?í letní týdny nenasvědčuje přitom nějakému zlep?ení či dokonce obratu.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. června 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.7.08


Týdenní hodnocení portfolia k 26. červnu 2008

30.6.08

Poslední červnový týden dále prohloubil nepříznivou situaci současného kolektivního investování. Podílový fond PROSPERITA- OPF globální zaznamenal dal?í pokles. Ke středě 25. června se kurz podílového listu fondu sní?il o 2,42%, tj. na hodnotu 1,8923 Kč. Týdenní pokles přesáhl 40 milionů korun. Celková suma klientům spravovaného majetku činí k rozhodnému datu 1,609 mld. korun. Výkon fondu od počátku roku zůstává v záporných hodnotách ? mínus 14,68%. Výsledky odrá?ejí současnou situaci na kapitálových trzích, které prakticky v?ude zaznamenaly ztráty. Nejvíce český PX 50, za týden propadl o 7 %. Výrazně klesaly akcie KB, ERSTE, Philip Morris, stejně jako developerských firem, kótovaných na Burze cenných papírů Praha. Růstovou křivku dr?í nadále pouze ČEZ, by? v týdnu pouze o 0,3%. Obdobná je situace v zahraničí, například indická burza spadla o 6,91%. Drahá ropa vede k inflačnímu tlaku stejně jako rostoucí ceny ocelářských produktů a komodit na americkém trhu. Zvy?ují se obavy z nedostatku likvidních prostředků v bankovním sektoru největ?í světové ekonomiky, panuje nejistota nad očekávaným vývojem inflace. Nejvíce to ?odná?í? bankovní sektor a developerské společnosti. Vyhlídky nejsou ani do budoucna příznivé, krize kapitálových trhů celosvětově negativně působí.


Týdenní hodnocení portfolia k 18. červnu 2008

20.6.08

Třetí červnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA ? OPF globální pozitivní výsledky. Kurz podílových listů stoupl o 0,64%, tj. o 10,5 milionu korun. Jeho hodnota ke středě 18. června činila 1,9393 Kč, přičem? celková hodnota klientům spravovaného majetku se dostala na úroveň 1,653 miliardy korun. Výkon od počátku roku v?ak nadále zůstává v záporných hodnotách, konkrétně ve vý?i - 12,56%.
Týdenní výsledky fondu výrazným způsobem sní?ila posilující hodnota české měny. Ani uplatňované zaji?tění kurzu nedoká?e eliminovat jeho růst, kdy například od počátku roku posílila koruna vůči USD o 14,32%, k EURO o 9,84% a britské libře dokonce o 16,65%. Přírůstky ze zahraničního obchodu tak byly eliminovány právě kurzovými vlivy. Zahraniční trhy se ve sledovaném týdnu vyvíjely uspokojivě, posilovaly zvlá?tě ruské a brazilské akcie z portfolia fondu. Nadále se ale nedaří bankovnímu sektoru, v důsledku přetrvávajících obav z nedostatečné likvidity některých významných bank. Český kapitálový trh generoval bezmála dvouapůlprocentní zvý?ení. Nejvíce NWR ? o 10,96% - v důsledku dobrých doporučení analytiků a informací o to, ?e tato společnost bude moci zahájit tě?bu černého uhlí v Polsku. Přírůstek 9,08% zaznamenaly akcie Zentivy, díky souboji investorů PPF a Sanofi o ovládnutí firmy. Přírůstek zaznamenala ERSTE, naopak oslabovalo ORCO, o -1,21%.


Změna statutu podílového fondu PROSPERITA - OPF globální

18.6.08

Česká národní banka schválila s platností od 1. července 2008 nové znění statutu podílového fondu PROSPERiTA ? OPF globální v části, která upravuje vydávání a odkup podílových listů. Rozhodný den byl stanoven na pondělí. Výpočet kurzu a ocenění majetku fondu zůstává nezměněn, a to v?dy jednou za týden k středě 24.00 hodin. Aktuální kurz bude zveřejňován stejně jako před změnou statutu.
Dal?í informace naleznete ve statutu podílového fondu.
PROSPERITA investiční společnost, a.s.


Týdenní hodnocení portfolia k 11. červnu 2008

13.6.08

Poklesem kurzu podílových listů podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální o 4,39% skončil druhý červnový týden. Ke středě 11.6. se tak sní?ila celková hodnota čistého obchodního jmění fondu na 1,638 miliardy korun. Od počátku roku vykazuje fond záporný výkon ve vý?i 13,11%.
Příčinou tohoto stavu je dění na zahraničních i domácím kapitálovém trhu. PX 5O vykázal ve sledovaném období pokles o 3,82%, kdy? ho nejvíce negativně ovlivnily poklesy cen akcií předev?ím developerských společností - ORCO zaznamenalo sní?ení hodnoty akcií o 15,25%, ECM o 9,26%, propadly se rovně? akcie ERSTE,a to o 9,26%.
Klesaly také kapitálové trhy v cizině: například polský o 6,45, německý o 4,56%, anglický o 4,20%. Jaký bude dal?í vývoj si analytikové netroufají předvídat. Přetrvávají obavy ze situace v bankovním sektoru a v důsledku toho z dopadů na ostatní tr?ní segmenty.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. května 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

10.6.08


Týdenní hodnocení portfolia k 2. červnu 2008

4.6.08

Ani první červnový týden nepřinesl očekávaný obrat ve vývoji na kapitálových trzích. Podílový fond PROSPERITA ? OPF globální v důsledku toho zaznamenal dal?í úbytek majetku. V průměru o 2,26% ke středě čtvrtého června, tj. o 39,8 milionů Kč. Kurz jeho podílových listů měl k tomuto datu hodnotu 2,0156 koruny a celkové jmění klientům spravovaného majetku činí 1,721 miliardy korun.
Výraznou měrou se tak děje pro situaci na domácím kapitálovém trhu, kde prakticky v?echny tituly, a? na mírný nárůst akcií ČEZ, oslabovaly. ORCO o 12,78%, ECM o 7,79%, co? potvrzuje, ?e investoři nadále nedůvěřují sektoru nemovitostí. PX 50 zaznamenal ve sledovaném týdnu pokles o 1,67%. Se zápornými hodnotami se pracuje také v zahraničí, kde akcie oslabovaly téměř v?eobecně, včetně ruských komoditních společností a zahraničních bank. Vývoj zhor?uje trvale posilování koruny vůči USD i EURO.


Týdenní hodnocení portfolia k 28. květnu 2008

30.5.08

Pokles hodnoty čistého obchodního jmění smí?eného podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální přinesl závěrečný květnový týden. O 3,7 milionů korun, tj. o 0,21 %. Kurz podílových listů fondu tak činil 2,0622 koruny a celková suma klientům spravovaného majetku má hodnotu 1,761 miliardy Kč. Od počátku roku činí průměrná výkonnost fondu mínus 7,02%, český burzovní index PX 50 vykazuje zápornou hodnotu ve vý?i 7,66%.
V uplynulém týdnu fondu vydělávalo ?české? portfolium, nejvíce pak zásluhou růstu hodnoty akcií banky ERSTE o plná 3,66%. Vět?ina ostatních domácích titulů spí?e oslabovala s výjimkou NWR a jeho růstem o 4,36%. Spí?e poklesy poznamenaly ve sledovaném období zahraniční kapitálové trhy. Jak v USA, v západní Evropě, tak také v Rusku, kde se hodnota kapitálového indexu sní?ila o 2,88%.


Týdenní hodnocení portfolia k 21. květnu 2008

23.5.08

Podílový fond PROSPERITA ?OPF globální v uplynulém týdnu mírně posiloval jmění. Ke středě 21. května o více ne? osm milionů korun, co? představuje mezitýdenní přírůstek 0,48%. Kurz podílových listů dosáhl 2,0666 Kč a celková suma klientům spravovaného majetku činí 1,765 miliardy korun. Výkonnost fondu od počátku roku zůstává v záporných hodnotách, na úrovni ? 6,82%.
Přírůstek hodnoty lze přičíst dílem zvy?ování ceny akcií ČEZ, které vykázaly za týden posílení o ?est procent a hlavně pak zahraničním akciím z portfolia fondu. Posilovaly zvlá?tě brazilské a ruské tě?ařské a zpracovatelské společnosti, také rakouská OMV ? o 8,5% za týden.
Ve sledovaném období do?lo k dal?ímu oslabení USD vůči koruně( o 1,7%), na nové nejvy??í hranice vystoupaly ceny ropy. Světové hospodářství ovlivňují přetrvávající obavy z vysokých cen surovin a komodit, je? stimulují růst inflace a tedy ohro?ují budoucí vývoj světové ekonomiky.


Týdenní hodnocení portfolia k 14. květnu 2008

19.5.08

Uplynulý týden přinesl pozitivní vývoj, kdy? kurz podílových listů podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální zaznamenal opět mírný růst. Ke středě 14.května to bylo o 0,71% na 2,0567 Kč na jeden list. Celkové čisté obchodní jmění klientům spravovaného majetku vzrostlo na 1,745 miliardy korun. Zhodnocení od počátku leto?ního roku dosahuje průměrné vý?e mínus 7,27%.
Výsledky hodnoceného týdne jsou ve svém důsledku vyvolány vývojem na zahraničních kapitálových trzích, vzhledem k tomu, ?e český oslabil o 0,51%. Ztrácely akcie ČEZ, ERSTE i ORCO, která má PROSPERITA ve svém portfoliu.
Naproti tomu se dařilo zejména ruským akciím tě?ebních a navazujících zpracovatelských firem, docela úspě?né období měly za sebou také americké kapitálové trhy.


Týdenní hodnocení portfolia k 7. květnu 2008

12.5.08

Druhý květnový týden přinesl fondu PROSPERITA ? OPF globální dal?í pozitivní výsledky. Ke středě 7.května dosáhl kurz jeho podílových listů hodnoty 2,0421 Kč. To představuje zvý?ení o 1,64%, v absolutní hodnotě pak 28 milionů korun. Celková suma čistého obchodního jmění klientům spravovaného majetku dosáhla částky 1,732 miliardy korun, co? odpovídá průměrnému výkonu od počátku roku ve vý?i mínus 7,93%. Pro srovnání výkonnost národního indexu pra?ské burzy PX 50 činí, letos mínus 8,32%, v záporných hodnotách se pohybuje od počátku roku také francouzský CAC- 9,96% nebo německý DAX ? dokonce 12,36%.
O týdenní kladný výkon se nejvíce zaslou?ily akcie ČEZ s růstem 4,33% a ORCO s výsledkem 4,9%. Fond profitovat z posilování USD vůči koruně, ze zahraničních pozic se nejvíce zvy?ovala hodnota ruských podílů v souvislosti se stále vysokým zájmem o komodity. Ruský kapitálový trh zaznamenal týdenní vzrůst o plných 7,63%. V portfoliu fondu se dále pozitivně projevilo dr?ení polské surovinové společnosti KGHM.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. dubna 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

12.4.08


Týdenní hodnocení portfolia k 30. dubnu 2008

6.5.08

Přírůstek čistého obchodního jmění ve vý?i 2,18%, tj. 41 milionů korun zaznamenal podílový fond PROSPERITA ? OPF globální k poslednímu dubnu. Celková hodnota klientům spravovaného majetku vzrostla na 1,703 miliardy korun. Vzhledem k dřívěj?ímu nepříznivému vývoji vykazuje výkonnost fondu od počátku roku zápornou hodnotu 9,41%.
V uplynulém týdnu do?lo ke konsolidaci cen akcií, domácích i zahraničních. Zvlá?tě se dařilo bankovním titulům, kdy? například akcie ERSTE poskočily nahoru o 10,5%, úspě?né byly také akcie developerských společností, viz. ORCO s přírůstkem 7,6%. Zvy?ovala se hodnota akcií strojírenských a energetických společností, které nejvíce ovlivnily růst hodnoty majetku fondu. Na pra?skou burzu přinesl o?ivení vstup NWR ? vlastníka dolů OKD. Zájem investorů sedmkrát předčil nabízený úpis. Slu?ně rostly evropské trhy, zejména díky cenám ropy, je? zvedají hodnotu tě?ebních i navazujících zpracovatelských petrochemických společností.


Týdenní hodnocení portfolia k 23. březnu 2008.

25.4.08

Ke středě 23. dubna činil kurz podílových listů podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální 1,9663 Kč. Týdenní přírůstek dosáhl 1,86%, v korunovém vYjádření pak představoval 30,3 milionů korun. Celkové čisté obchodní jmění klientům spravovaného majetku dosáhlo hodnoty 1,662 miliardy korun. Výkonnost fondu od počátku roku činí mínus 11,36%.
Rozhodující vliv na přírůstek jmění plynulého týdne měly akcie elektrárenského koncernu ČEZ, z portfolia zahraničních akcií byly nejvýnosněj?í akcie brazilských a čínských společností.
Situace na světových kapitálových trzích se nepatrně zlep?ila, zejména zásluhou aktivity asijských ekonomik. K němu přispělo pozitivně také sní?ení daně z kapitálových obchodů, které bylo zavedeno v Číně. Situace v USA naproti tomu zůstává málo přehledná. Proti lep?ícím se některým makrodatům stojí například meziroční poklesy prodeje domů, jako pokračující dozvuky tamní hypoteční krize.
PROSPERITA ? OPF globální v tomto období dělá jen lehké korekce ve svém portfoliu, trh vyhodnocuje, provádí pouze krátkodobé spekulace a vyhodnocuje nové investiční příle?itosti.


změna otevírací doby

16.4.08

23. dubna 2008
bude kancelář PROSPERITA inv. společnost uzavřená
jedná se o jednorázovou změnu

děkuji za pochopení


Týdenní hodnocení portfolia k 9. dubnu 2008

15.4.08

Ve druhém dubnovém týdnu zaznamenaly světové burzy jen minimální obchodní aktivity. Za tohoto stavu dosáhl kurz podílových listů PROSPERITA OPF globální vý?e 1, 9339 Kč, představujících pokles o 0,09 %. Celkové jmění spravovaného majetku představovalo ke středě 9. dubna hodnotu 1,648 miliardy korun.
V závěru týdne, v pátek, v?ak publikovala své hospodářské výsledky přední severoamerická korporace General Electric, které vykázaly pokles zisku o 6 procent. To náladu investorů je?tě více zmrazilo a trhy začaly od tohoto okam?iku klesat. V USA, Asii, také evropské. Nálady na trzích zůstávají velmi obezřetné, existují nadále obavy nad budoucím vývojem. Tím spí?e, ?e zdr?enlivý postoj zaujímají také banky, které nejsou příli? ochotné navzájem se úvěrovat.
Pokud jde o akcie z portfolia PROSPERITA- OPF globální, zaznamenaly v uplynulém týdnu růst ty, je? jsou spjaté se surovinovými společnostmi, naopak klesaly finanční tituly i akcie indických firem. Faktorem brzdícím bylo také nové posilování kurzu koruny.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. března 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.4.08


Týdenní hodnocení portfolia k 3. dubnu 2008

4.4.08

První dubnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA- OPF globální růst hodnoty čistého obchodního jmění klientům spravovaného majetku. Ke středě druhého dubna dosáhl přírůstek vý?e 23 milionů korun, to znamená 1,41%. Celková suma spravovaného majetku měla hodnotu 1,653 miliardy Kč 1,41%. Celková suma spravovaného majetku byla 1,653 miliardy Kč a kurz podílového listu činil 1,9357 koruny. Od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných číslech ? průměr 12,72%. Pro zajímavost PX 50 Burzy cenných papírů Praha vykazuje od počátku roku zápornou hodnotu ve vý?i 13,22%.
Na celkovém kladném výsledku uplynulého týdne se nejvíce zaslou?ily z domácích cenných papírů akcie ERSTE s přírůstkem 14,28%, tabákové společnosti Philip Morris ? 10,9%, Zentiva 3,24%. Takřka bez přírůstku se vyvíjely akcie ČEZ, ostatní domácí tituly vykazovaly spí?e ztráty. V zahraničním portfoliu ?ly nahoru nejvíce akcie brazilských tě?ebních společností. Rostly akciové trhy brazilské a mexické, naopak klesaly indické.


Týdenní hodnocení portfolia k 26. březnu 2008

28.3.08

Poslední březnový týden přinesl po del?í době pozitivněj?í výsledky. Podílový fond PROSPERITA- OPF globální, zaznamenal nárůst kurzu svých podílových listů o 1,52% na 1,9088 Kč ke středě 26. března. Celkové obchodní jmění se zvý?ilo o 25,7 milionů Kč na 1, 623 miliardy korun. Výkon fondu zůstává od počátku roku nadále v záporných číslech ? 13,94%.
V období uplynulého, krátkého týdne do?lo ke dvěma pozitivním událostem. FED začal půjčovat americkým investičním bankám, co? vedlo k určitému o?ivení finančních trhů. Druhý faktorem je dal?í očekávané sni?ování sazeb v USA o půl procenta. Posilovaly výrazně kapitálové trhy čínské a indické. Domácí PX 50 v tomto období v?ak naopak oslabil o 0,64%.
Výnosy zaznamenaly předev?ím akcie čínské, indické a ruské z portfolia PROSPERITA , české akcie naproti tomu stagnovaly.
Z vývoje americké a světové ekonomiky v?ak nadále panují mezi analytiky jisté obavy a částečně i přesvědčení o tom, ?e se blí?í recese. Trhy zůstávají volatilní, investoři by měli zůstávat obezřetnými, nebo? vývoj se nedá snadno předpovídat.


Týdenní hodnocení portfolia k 19. březnu 2008

21.3.08

Hodnota podílového listu k 19.3.2008 činí 1,8802 Kč, co? je týdenní pokles o 3,18%. Pokles od počátku roku pak činí -15,23%.
Hlavní událostí uplynulého týdne byly problémy s likviditou páté největ?í americké banky Bear Stearns. Následná panika na světových trzích vyvolaná obavou investorů o zdraví dal?ích bank a finančního trhu jako celku poslala akcie o pořádný kus ní?e. Situaci se sna?il uklidnit FED, sní?ením sazby o 75 bp na 2,25%. Problémy US ekonomiky signalizuje i rekordně slabý dolar, na počátku týdne se obchodoval na úrovních kolem 15,80 Kč/USD.
Hlavní pokles v portfoliu fondu obstaraly surovinové akcie ruských a brazilských společností. Svou hodnotu si naopak udr?ely české akcie. V problémových amerických akciích není fond anga?ován.


Týdenní hodnocení portfolia k 12. březnu 2008

14.3.08

Přes ojedinělý vzestup kapitálových trhů, nebyl ani druhý březnový týden příznivý kolektivnímu investování. V důsledku toho kurz podílových listů podílového fondu PROSPERITA - OPF globální, zaznamenal nový pokles. Ke středě o 2,04%, konkrétně na hodnotu 1,9419 Kč. Celkové obchodní jmění klientům spravovaného majetku se sní?ilo o 31 milionů korun a k tému? datu dosahovalo částky 1,656 miliardy Kč. Od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných číslech, průměr činí 12,44%.
Celá situace se odvíjí od pokračující krize důvěry na kapitálových trzích. Ani jednorázová finanční injekce FED ve vý?i 200 miliard USD, nepřinesla očekávaný obrat, trhy zůstávají nadále velmi volatilní. Současný sentiment je?tě posiluje pokračující oslabování americké měny. Z titulů portfolia PROSPERITA ? OPF globální se v uplynulém týdnu dařilo akciím ČEZ, ERSTE, naopak citelné poklesy zaznamenaly cenné papíry rozvíjejících se trhů ? čínského, brazilského a indického.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 29.února 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

10.3.08


Týdenní hodnocení portfolia k 5. březnu 2008

5.3.08

S poklesem o 3,09% uzavřel podílový fond PROSPERITA ? OPF globální týden ke středě 5. března. Kurz podílových listů se dostal na hodnotu 1,9824 Kč a celkové čisté jmění spravovaného majetku pak na 1, 687 miliardy Kč. Výkon fondu od počátku leto?ního roku zůstává v záporných číslech, - 10,62%.
Situace v leto?ním roce zatím kolektivnímu investování není příznivě nakloněna. Celosvětově. Potvrzují to například propady na tak silných kapitálových trzích, jakými jsou USA( - 3,47%), Francie(- 4,27%), Německo(- 4,49%), Indie ( - 7,2), Japonsko(- 7,55). Také domácí burza se propadá, PX 5O v hodnoceném období klesl o 3,57%. Oslabovaly téměř v?echny domácí burzovní tituly: ČEZ O 2,84%, ERSTE o 5,83%, Unipetrol o 6,16%, ORCO o 6,61%. Výhled pro nadcházející období zatím nevěstí obrat k lep?ímu.


Týdenní hodnocení portfolia k 27. únoru 2008

29.2.08

Podílový fond PROSPERITA ? OPF globální vykázal v uplynulém týdnu růst. Kurz jeho podílových listů vzrostl o 1,15% na 2,0456 Kč, tzn. o 20 milionů korun v absolutní hodnotě. Celkové obchodní jmění klientům spravovaného majetku činilo ke středě 27.února 1,753 miliardy korun. Od počátku roku nicméně zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách, průměr představuje 7,77%.
Na celkovém přírůstku se nejvíce podílely výnosy zahraničních akcií, zvlá?tě pak brazilských asijských surovinových společností. Domácí kapitálový trh zaznamenal v tomto období pokles o 0,14%, jen? byl eliminován právě zahraničními přínosy.
V uplynulém týdnu byla publikována řada dat z US makroekonomiky a ta byla vesměs pod očekáváním kapitálových trhů, co? vedlo k dal?ímu prudkému oslabení dolaru.


Nová pobočka bude otevřena v Brně

28.2.08

dne 1.3.2008 pro Vás otevíráme novou

pobočku v Brně na Zelném trhu.Více informací zde

Prosperita Investiční společnost a.s.


Týdenní hodnocení portfolia k 20. únoru 2008

20.2.08

Kladný přírůstek 0,31% , tj. 5,3 milionu korun je výsledkem aktivit podílového fondu PROSPERITA ? OFP globální v týdnu k 13. únoru. Kurz podílového listu fondu činí 2,0224 Kč a celkové obchodní jmění spravovaného majetku dosáhlo 1,731 miliardy Kč. Výkonnost od počátku roku představuje ? 8,82%.
Hodnocený týden vykázal pozitivní bilanci, třeba?e PX 5O domácího kapitálového trhu se posunul k nule, klesaly klíčové evropské i americké burzy. Výjimkou byly akcie firem, které jsou spojeny s ropou a ropnými obchody. Prosperitu dr?ely a tomto období akcie vybraných firem a Brazílii a Rusku.
Kapitálové trhy zůstávají povět?inou volatelní s malými celkovými objemy obchodů. Zejména institucionální investoři vyčkávají, co bude dál, zda se nakonec nenaplní pesimistické vize o mo?né recesi americké ekonomiky.


Týdenní hodnocení portfolia k 13. únoru 2008

13.2.08

Růst o 1,74 %, tj. o 30 milionů koruny vykázal v týdnu ke 13. únoru podílový fond PROSPERITA ? OPF globální. Kurz jeho podílových listů stoupl z tohoto důvodu na 2,0161 Kč a celkové obchodní jmění klientům spravovaného majetku činilo 1,727 miliardy Kč. Od počátku leto?ního roku v?ak zatím výkonnost fondu zůstává v záporných hodnotách.
Podle analytiků fondu patřil uplynulý týden k vcelku pozitivním. Domácí kapitálový trh i vět?ina ostatních ve vyspělých zemí zaznamenaly přírůstky, PX 50 o 2,84%. Naproti tomu burzy asijských zemí - Indie, Čína, zůstávají v propadu.
Celkově příznivěj?í atmosféru nabourává vedle toho také strmé posilování české koruny. Zvolna se začínají zvedat bankovní tituly, nicméně řada z nich zůstává po uplynulých týdnech podhodnocena, co? otevírá vítané investiční příle?itosti.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. ledna 2008, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.2.08


Změna adresy expozitury v Ostravě a provozní doby expozitury v Praze

30.1.08

Prosperita investiční společnost a.s. si Vám dovoluje oznámit

změnu adresy expozitury v Ostravě

, od 4.2.2008 bude PŘESTĚHOVÁNA NA ULICI Stodolní 816/1.
Kontaktní osoba Bc.Pavel Fiedler +420 606 181 378, fiedler@prosperita.com .

Dále pak z organizačních důvodů bude uzavřena expozitura v Praze v období od 1.2. - 31.5.2008, individuální schůzku lze domluvit na těchto kontaktech +420 720 533 111, kopecky@kzfinance.cz.

Prosperita investiční společnost a.s.


Týdenní hodnocení portfolia k 23. lednu 2008

25.1.08

Vývoj na světových akciových trzích opět nepříznivě poznamenal během třetího lednového týdne výsledky PROSPERITA ? OPF globální. Ke středě 23. ledna se sní?ila hodnota podílových listů v mezitýdenním srovnání o 6,06% na 1,9105 Kč. Čisté obchodní jmění klientům spravovaného majetku činí k tému? datu 1,611 miliardy korun a od počátku roku zůstává výkonnost fondu v záporných hodnotách - 13,86%.
Příčinou tohoto stavu byl pokračující výprodej na akciových trzích ve světě v souvislosti s existující hypotéční krizí a hrozbou recese v USA. V portfoliu fondu PROSPERITA do?lo k poklesu kurzů v?ech akcií a přes posilování burz v závěru týdne, zůstává situace nejistá a na budoucí vývoj prozatím nelze pohlí?et příli? pozitivně.


Týdenní hodnocení portfolia k 16. lednu 2008

16.1.08

Kurz podílových listů PROSPERITA ? OPF globální činil ke středě 16. ledna 2,0338 Kč, co? představuje pokles hodnoty o 4,8 %. Čisté obchodní jmění majetku spravovaného podílníkům bylo ke stejnému datu 1,725 miliardy korun. Od počátku roku fond zaznamenal pokles o 8,3%, ztráty fondu rovnoměrně generovaly domácí, evropské i americké pozice.
Také druhý lednový týden poznamenal hromadný výprodej akcií na globálních světových trzích, co? kolektivnímu investování dále neprospělo. Český akciový index PX dokonce patřil k nejvíce klesajícím na světě. Důvody spočívají zejména v pokračující obavě ze vzniku recese v USA. Nepříznivým očekáváním napomáhají i zveřejňované výsledky velkých amerických bank. V uplynulém týdnu ohlásily mnohamiliardové ztráty například CITIGROUP a Merrill Lynch, krize ale doléhá i na významné evropské finanční instituce.
Výhledy na nadcházející období nejsou vůbec optimistické, nic zatím nenasvědčuje tomu, ?e by mohlo dojít k obratu.


Týdenní hodnocení portfolia k 9. lednu 2008

11.1.08

Od počátku roku 2008 zaznamenal investiční fond PROSPERITA ? OPF globální pokles výkonnosti o 3,63 procenta, tj. o 68 milionů korun. K 9. lednu činila hodnota podílového listu 2,1374 Kč celkové čisté obchodní jmění 1,827 miliardy korun.
Pokles je důsledkem situace na akciových trzích, které jsou od počátku leto?ního roku silně volatelní. Zejména v důsledku vývoje v USA a sílících obav z recese, která by letos mohla postihnout tamní nejsilněj?í světovou ekonomiku. Celosvětově dochází k výprodejům akcií, výrazné poklesy se neomezují pouze na americké kapitálové trhy, ale například také východoevropské. Index PX 50 zaznamenal od počátku roku sní?ení o 6,94%, propadaly zvlá?tě akcie ERSTE - o 16%, developerských firem ECM - o 19,5%, ORCO ? o 12,5%. Situace se do budoucna nejeví nijak optimistická, investiční trhy reagují velmi nervózně.
Podílníky investičního fondu PROSPERITA mohou částečně uspokojit výsledky, kterých fond dosáhl za celý uplynulý rok, kdy dokázal zhodnotit jejich vklady o 11,30%.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. prosince 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

9.1.08


Týdenní hodnocení portfolia k 19. prosinci 2007

19.12.07

Třetí prosincový týden byl na akciových trzích poznamenán slab?í aktivitou investorů. PROSPERITA ? OPF globální také proto zaznamenal pokles o 2,6%, kdy? se hodnota jeho podílových listů sní?ila ke středě 19.12. na 2,1697 Kč. Celkové obchodní jmění fondu činí k tému? datu1,849 miliardy korun a průměrná roční výkonnost dosahuje 8,88%.
Na finančních trzích byla ni??í aktivita investorů, co? mělo za následek men?í objemy obchodů a vysokou volatilitu. Jednotlivé trhy kolísají v časové ose podle toho, jaké výsledky zveřejňují velké americké bankovní instituce, nervozitu investorů zvy?uje úvěrová krize finančních společností. FED a dal?í centrální banky na jedné straně uklidnily trhy masivními půjčkami krátkodobých úvěrů, na druhé straně to investoři pova?ují za doklad, ?e trhy je?tě nejsou zdaleka zdravé a ?e je potřeba zachovávat jistou obezřetnost. Z tohoto důvodu se nedá očekávat, ?e by do konce roku do?lo k nějakému zásadnímu obratu.


Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

18.12.07

PROSPERITA investiční společnost, a.s., obhospodařovatel fondu PROSPERITA-OPF globální oznamuje v?em svým podílníkům, ?e v době od 27. prosince 2007 do 9. ledna 2008 bude z technických důvodů přeru?eno stanovování aktuálních hodnot podílových listů , jejich uveřejňování a pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů. Posledním obchodním dnem v roce 2007 bude 21. prosince 2007 a prvním obchodním dnem v roce 2008 bude čtvrtek 10. ledna 2008. Vydávání nebo odkupování podílových listů v době technické přestávky se bude řídit ustanovením § 12, odst. 11. zákona č. 189/2004 Sb., v platném znění.


Týdenní hodnocení portfolia k 12. prosinci 2007

12.12.07

Týdenní přírůstek ve vý?i 34 milionů Kč zaznamenal ke středě 12. prosince podílový fond PROSPERITA- OPF globální. 9 milionů z toho připadá na akciový přírůstek, zbytek pak na prodej podílových listů novým podílníků. Celková hodnota čistého obchodního jmění tak narostla na 1,87 miliardy korun, kdy? přírůstek činil 0,49% a jmenovitá hodnota podílových listů stoupla na 2,2276 koruny. Od počátku roku vykazuje fond průměrnou výkonnost ve vý?i 11,79%.
O nový růst se postaraly dílem tuzemské akcie z portfolia- například ČEZ stoupl v tomto období o 4,6 %, dílem některé zahraniční tituly, předev?ím brazilské a také ruské, třeba Gazprom.
Finanční trhy se v?ak chovaly v minulém týdnu velmi nervózně a vývoj se vyznačoval vysokou volatilitou. Způsobily to dva klíčové faktory. Na jedné straně sice optimismus vyvěral ze sní?ení úrokové sazby FED o 0,25% a jeho deklarace o podpoře mezibankovního trhu krátkodobými půjčkami v zájmu stability finančních trhů. Proti tomu v?ak působí náznaky z Japonska o tom, ?e dopady krize krátkodobých amerických hypoték postihly i některé tamní významné finanční instituce a bankovní domy.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. listopadu 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

10.12.07


Týdenní hodnocení portfolia k 5. prosinci 2007

5.12.07

Procentní navý?ení čistého obchodního jmění zaznamenal ke středě 5. prosince podílový fond PROSPERITA ?OPF globální. Přesný údaj hovoří o 1,09%, a proto vzrostla jmenovitá hodnota podílových listů fondu na 2,2168 Kč. Celkový klientům spravovaný majetek vrostl na 1,863 miliardy korun. Průměrná výkonnost fondu činí od počátku roku 11,25%.
Hlavní měrou se na růstu uplynulého období zaslou?ily akcie elektrárenské společnosti ČEZ, které u? překonaly hranici 1 400 Kč. Dal?ím faktorem je postupné uklidnění na světových finančních trzích v souvislosti s vyhlá?ením FED o budoucím sni?ování úrokových sazeb, a také v souvislosti s prohlá?ení prezidenta Bushe o podpoře amerických rizikových hypoték. V důsledku těchto vlivů se dostaly finanční trhy zpátky na růstovou trajektorii.
PROSPERITA ? OPF globální u? opět přistoupila k nákupu akciových pozic. Sna?í se vyhledávat a pro své portfolio vybírat minulými událostmi podhodnocené tituly a akcie s očekávaným růstovým potenciálem.


Týdenní hodnocení portfolia k 28. listopadu 2007

30.11.07

Poslední listopadový týden přinesl obrat ve vývoji výsledků podílového fondu PROSPERITA- OPF globální. Ke středě 28. listopadu se jeho čisté obchodním jmění zvý?ilo v týdenním srovnání o 1,41%, tj. o 25 milionů korun. Hodnota podílových listů stoupla na 2,1930 Kč a celkové, klientům spravované jmění, vzrostlo na 1,790 miliardy Kč. Ke vzestupnému trendu se vrátila rovně? průměrná roční výkonnost. Od počátku 2007 vykazuje PROSPERITA ? OPF globální výkonnost 10,05%.
Na současném růstu se nejvíce podílela zahraniční aktiva v portfoliu fondu, vzhledem k tomu, ?e se bankovní sektor odrazil ode dna a v USA si trhy připsaly bezmála čtyřprocentní přírůstky. Zvolna začíná odeznívat také negativní nálada mezi investory spojená s patrně u? odeznívající krizí rizikových amerických hypotečních úvěrů. Domácí burza zaznamenala přírůstek 1,25%, o něj? se nejvíce zaslou?ily akcie ORCO, TELECOM, ZENTIVA a CHEMAPETROL. Situaci, zdá se, začíná rovně? prospívat o?ivování obchodu v souvislosti s blí?ícím se vánočním období.


Týdenní hodnocení portfolia k 14. listopadu 2007

16.11.07

Ve třetím listopadovém týdnu zaznamenalo čisté obchodní jmění PROSPERITA - OPF globální pokles hodnoty o 1,12%, tj. o 20,6 milionů korun. Kurz podílového listu činil ke středě 14.listopadu 2,2355 Kč a celková hodnota klientům spravovaného majetku představovala částku 1,826 miliardy Kč. Výkonnost fondu od počátku roku dosahuje 12,18%.
Nový pokles byl zapříčiněn předev?ím situací na domácím burzovním trhu, který oslabil v průměru o 2,76%. Klesala hodnota akcií z portfolia fondu, zejména ČEZ ? o 4,47%, ORCO, o 3,22 aj.
Ani na zahraničních burzách se zásadně situace nelep?ila, třeba?e k určité stabilizaci docházelo, zejména díky zvolna se zotavujícími se finančnímu sektoru. Přesto doporučují analytikové zdr?enlivost při investování, vzhledem k tomu, ?e důsledky krize hypoték v USA nejsou je?tě zcela za?ehnány. Negativně se projevuje také znehodnocování měn vůči koruně, rostoucí ceny ropy a surovin.


Týdenní hodnocení portfolia k 7. listopadu 2007

9.11.07

Vývoj na trzích v uplynulých dnech příli? nepřál kolektivnímu investování. Čisté obchodní jmění podílového fondu PROSPERITA OPF globální v mezitýdenním srovnání zaznamenalo pokles o 2,98%, tj. o 56 milionů korun. Ke středě sedmého listopadu tak činila hodnota fondem spravovaného majetku 1,847 miliardy Kč. Kurz podílového listu představoval 2,2608.
Největ?í vliv na tomto negativním vývoji mělo pokračující oslabování USD a zvlá?tě pak otřesy a nestabilita celosvětového bankovního sektoru, způsobená obavami a strachem z mo?ného pokračování krize hypotečních úvěrů v USA.
Za prvních deset měsíců leto?ního roku dosáhla výkonnost fondu PROSPERITA hodnoty 16,94%, tříletá 75,90% a pětiletá výkonnost pak činí 153,50%.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. října 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.11.07


Týdenní hodnocení portfolia k 17. říjnu 2007

19.10.07

Třetí říjnový týden přinesl podílovému fondu PROSPERITA-OPF globální pokles, kdy? se hodnota podílového listu sní?ila o 0,81%, tj. na vý?i 2,3184 Kč. V absolutní hodnotě to představovalo sní?ení hodnoty spravovaného majetku o 14,7 milionu Kč. Čisté obchodní jmění fondu dosahuje vý?e 1,902 miliardy korun. Výkonnost fondu činí od počátku roku 16,34%.
Hlavními událostmi uplynulého týdne, které nejvíce ovlivnily chování na kapitálových trzích, bylo zveřejňování hospodářských výsledků za 3Q velkých společností a korporací. Vzhledem k tomu, ?e nebyly jednoznačně pozitivní, reagovaly trhy značnou kolísavostí. Důle?ité bude sledovat výsledky bank, které uká?í, jak se která z nich anga?ovala v období nedávné hypoteční krize.
Za zmínku je?tě stojí připomenout dvě události uplynulého týdne s bezprostředním dopadem na kapitálové trhy, a to dal?í oslabení USD - ji? 19,08 Kč - a naopak rekordní cena ropy WTI - 90 USD za barel.


Týdenní hodnocení portfolia k 10. říjnu 2007

10.10.07

Nová historická maxima zaznamenal podílový fond PROSPERITA ? OPF globální ve druhém říjnovém týdnu. Ke středě 10. října vzrostla toti? hodnota jeho podílových listů na 2,3373 Kč, představující mezitýdenní přírůstek 2, 34%. Vyjádřeno v korunách jde o navý?ení 44,5 milionů korun. Hodnota klientům spravovaného majetku tím stoupla na 1,917 mld. Kč. Průměrná výkonnost fondu od počátku tohoto roku činí 17,29%.
Zlep?ování parametrů fondu odrá?í mimo jiného situaci na kapitálových trzích, kde je patrná pokračující konsolidace po překonané nedávné bankovní krizi. Světové indexy rostou a například pra?ský PX 50 poprvé atakoval hranici 1 900 bodů. Z portfolia fondu PROSPERITA se zvlá?tě dařilo akciím ČEZ, banky ERSTE a developera ORCO.
Obecněji řečeno stoupají akcie surovinových společností, rostou ceny důle?itých komodit, jakými jsou ropa, ?elezo, měď aj. Přes pozitivní vývoj se ale znovu ozývají z mezinárodních finančních kruhů hlasy varující před mo?ným ochlazování ekonomiky v eurozóně i v USA.


Týdenní hodnocení portfolia k 3. říjnu 2007

5.10.07

Také v prvním říjnovém týdnu zaznamenal PROSPERITA- OPF globální růstový vývoj. Čisté obchodní jmění fondu se zvý?ilo o 1,84%, tj. o 34 milionů korun. Ke středě třetího října tak vzrostla hodnota spravovaného majetku klientů na 1,872 miliardy Kč, kurz podílových listů tak činí 2,2839. Od počátku leto?ního roku činí výkonnost fondu 14,61 %.
Na dal?í zhodnocování majetku měla největ?í vliv situace na zahraničních kapitálových trzích. Zvlá?tě ruské a indické akcie z portfolia fondu ?ly nahoru, zatímco středoevropské burzovní indexy mnoho nerostly. PX 5O Burzy cenných papírů Praha se zvý?il o pouhých 0,65%, z titulů na něm kotovaných se nejvíce dařilo akciím ERSTE Bank a ORCO.
Situace se v bankovním sektoru zvolna konsoliduje po korekcích způsobených krizí částí amerických hypotečních úvěrů. Také proto, ?e centrální banky různých zemí se ji sna?í aktivně čelit.


Týdenní hodnocení portfolia k 26. září 2007

27.9.07

Poslední záříový týden přinesl růstové parametry PROSPERITA OPF globální. Ke středě 26. září vzrostla hodnota podílového listu na 2,2426 Kč. Čisté obchodní jmění spravovaného majetku stouplo za týden o 1,9%, tj. o 34 milionů korun. Celková hodnota portfolia fondu dosáhla 1,835 miliardy Kč.Od počátku leto?ního roku vykazuje fond průměrnou výkonnost 12,54%.
O přírůstky kapitálu se v minulém týdnu nejvíce ?zaslou?il? ČEZ, díky tomu, ?e jeho akcie stouply na domácím kapitálovém trhu o 8,5%. Druhým příznivým faktorem bylo zvy?ování hodnoty surovinových a tě?ebních společností zvlá?tě brazilských a indických,v nich? má fond alokován nemalý kapitál. Vý?e přírůstků na kapitálových trzích v Brazílii -5,4% - a v Indii - 4,5% - v?ak nedosahovaly ostatní burzy. Stagnovaly nebo dokonce i klesaly, viz Polsko, Anglie aj. Třeba?e česká koruna posilovala vůči v?em významným měnám, dopad na výsledky fondu to nemělo a? tak negativní.
Analytikové soudí, ?e situace se stabilizovala a vzhledem k lep?ící se náladě na amerických kapitálových trzích, dá se očekávat opět vět?í zájem o investování.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. září 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.10.07


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. září 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.9.07


Týdenní hodnocení k 19. záží 2007

21.9.07

Velice úspě?ný týden má za sebou PROSPERITA OPF globální. Jeho čisté obchodní jmění narostlo ke středě 19. září o 3,06% , tj. o letos zatím nejvy??í přírůstek 53,4 milionů korun. Hodnota spravovaného majetku klientů se zvý?ila na 1,799 miliardy Kč. Kurz podílových listů fondu vzrostl na rekordních 2,2008 Kč. Od počátku roku dosahuje výkon fondu 10,44%.
Výnosy z převá?né vět?iny přineslo obchodování na zahraničních kapitálových trzích, které vykazovaly daleko vy??í přírůstky ne? domácí a středoevropské s výjimkou polského. Zatímco PX 50 narostl za uplynulý týden o 1,55%, index brazilského kapitálového trhu v?ak dosáhl zvý?ení o 7,6%, znatelně stouply také akciové trhy v Indii, Rusku. Vy??í přírůstky zaznamenaly burzy v Londýně, Paří?i či Frankfurtu. Nahoru ?ly zejména akcie surovinových nadnárodních společností, obecněji řečeno posilovaly klasické tituly proti technologickým.


Týdenní hodnocení portfolia k 12.9.2007

14.9.07

Charakteristickým rysem uplynulého týdne bylo pře?lapávání na finančních trzích a očekávání klíčového zasedání FED o úrokových sazbách v USA, které proběhne v následujícím týdnu.
Výsledek relativního klidu kapitálových trhů je pouze setinový přírůstek hodnoty kapitálu spravovaného investičním fondem PROSPERITA OPF globální. Ke středě 12. září dosáhla hodnota podílových listů 2, 1354 Kč a celková hodnota majetku činila 1,743 miliardy Kč. Tříměsíční přírůstek činí nula procent, ?estiměsíční pak 11,12%.
Obchodování na domácí burze nepodpoří ani nové IPO - emise společnosti AAA auto. Ani informace o zva?ované spolupráci mezi ČEZ a MOL neměla valnou odezvu, vzhledem k nedostatku zcela konkrétních informací., podobně jako růst ceny ropy nad 80 USD za barel nebo pokles kurzu americké měny pod 20 korun. Analytikové se shodují, ?e nové silné impulsy k obchodování na burzách příjdou a? s u? avizovaným rozhodnutí FED.


Týdenní hodnocení portfolia k 5.9.2007

6.9.07

První záříový týden přinesl vysoký růst. Kurz podílového listu PROSPERITA ? OPF globální stoupl o 2,5%, a ke středě 5. září činil 2,1351 Kč. Přírůstek čistého obchodního jmění přesáhl 42 milionů korun. Celková hodnota čistého obchodního jmění spravovaného majetku se zvý?ila na 1,745 miliardy Kč. Fond vykazuje od počátku roku průměrnou výkonnost 7,14%.
Za pozitivním vývojem je nutné vidět příznivou situaci na téměř v?ech světových kapitálových trzích. Vysoký přírůstek zaznamenalo také tuzemsko, zvlá?tě pak ORCO s týdenním přírůstek hodnoty akcií o 6,12% nebo ERSTE s výsledkem 3,64%. Oba tituly má PROSPERITA ve svém portfoliu. Index PX 5O na Burze cenných papírů Praha se zvý?il o 2,7%. Posilovaly ale také v?echny ostatní středoevropské trhy. Německo, Anglie, Francie zaznamenaly na svých burzách slibný růst pohybující se kolem dvou procent. Je?tě dvojnásobné zvý?ení vykázaly akciové trhy v Brazílii, Mexiku i v dal?ích rozvíjejících se zemích.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. srpna 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

5.9.07


Týdenní hodnocení portfoliak 29.srpnu 2007

29.8.07

K poslední srpnové středě se čisté obchodní jmění portfolia PROSPERITA ? OPF globální sní?ilo o 0,26%, tzn. o 4,4 milionů Kč. Hodnota spravovaného majetku tak činila 1,697 miliardy Kč. Od počátku roku v?ak fond vykazuje kladné zhodnocování kapitálu podílníků, a to v úrovni 4,53%.
Pokles byl způsoben dvěma klíčovými událostmi. Oslaboval český kapitálový trh- hodnota PX 5O byla k hodnocenému datu ni??í o 3 procenta, také jeden z nejvýznamněj?ích titulů ? ČEZ ? vykázal dvouapůlprocentní sní?ení hodnoty akcií. Druhou nepříznivou skutečností bylo poměrně značné oslabení kurzu amerického dolaru, je? se ani přes zaji??ovací instrumenty nepodařilo zcela eliminovat.
Situaci v rámci portfolia fondu tak zachraňovaly zahraniční akvizice. Dlu?no poznamenat ?e zejména indické, brazilské, mexické a čínské. Tam rostly dosti výrazně surovinové společnosti. Naproti tomu evropské kapitálové trhy spí?e stagnovaly a? oslabovaly, například polský. Důvodem mohou být dozvuky americké krize rizikových hypoték.


Týdenní hodnocení portfolia k 22. srpnu 2007

22.8.07

Kurz podílových listů PROSPERITA ? OPF smí?ený se zvý?il v týdnu do 22.srpna o 0,44% na hodnotu 2,0884. Přírůstek spravovaného majetku dosáhl bezmála osmi milionům Kč. Čisté obchodní jmění portfolia fondu vzrostlo na 1,695 miliardy Kč. Od počátku leto?ního roku vykazuje fond průměrné zhodnocení ve vý?i 4,8%.
Výsledky předurčuje řada skutečností, zejména pak rozhodnutí americké centrální banky ze závěru minulého týdne, které vedlo ke sní?ení její diskontní sazby o půl procenta.To se pozitivně promítlo do uklidnění ovzdu?í na kapitálových trzích. Akcie společností z finančního, tě?ebního a zpracovatelského průmyslu znovu začaly růst.
Také domácí kapitálové tituly posilovaly, například akcie ČEZ opět začaly atakovat hranici 1100,- Kč. Nicméně analytikové zůstávají opatrní ve svých prognózách, nebo? k určitým poklesům mů?e v budoucnu je?tě docházet.
Fond PROSPERITA- OPF smí?ený vyu?il vzniklé korekce k vět?ím nákupům podhodnocených akcií. Vyu?il k tomu část svých volných finančních zdrojů.


Týdenní hodnocení portfolia k 15. srpnu 2007

15.8.07

Současná celosvětová krize na kapitálových trzích poznamenala také PROSPERITA- OPF smí?ený. Ke středě 15.srpna poklesla hodnota jeho podílových listů na 2,0792 Kč, tj. týdenní pokles o 2,76%. Čisté obchodní jmění spravovaného kapitálu se sní?ilo na 1,682 miliardy Kč. Výkonnost fondu od počátku roku činí 4,34%.
Rizikové americké hypotéky spustily v posledních letech největ?í kapitálovou krizi. Finančním trhům začala scházet hotovost, centrální banky masivně intervenovaly, situace se v?ak příli? nelep?í.Kapiálové trhy klesají, v?ude ve světě, u? pátý den po sobě a nic zatím nenasvědčuje nějakému obratu.
PROSPERITA- OPF smí?ený čelí vy??ím ztrátám díky tomu, ?e zhruba polovinu hodnoty portfolia dr?í v hotovosti. Ztráty přiná?í pokles klíčových akcií, například ČEZ, je? se nyní obchodují v hodnotách pod tisíc korun.
Fond situaci monitoruje a k opětovnému nákupu akcií přistoupí a? po uklidnění situace na akciových trzích.


Týdenní hodnocení portfolia k 8. srpnu 2007

10.8.07

Hodnota čistého obchodního jmění podílového fondu Prosperita OPF globální vzrostla za uplynulý týden o 1, 23%.
Ke středě 8.srpna ze zvý?il objem spravovaného majetku klientů o 21 milionů korun. Fond vykazuje od počátku leto?ního roku výkonnost 7,31 %, kurz podílového listu činil 2,1383 Kč.
Situaci v minulém týdnu pozitivně ovlivňoval vývoj na domácím trhu cenných papírů, kde zaznamenaly slu?ný růst tituly z portfolia fondu, tzn. Například ČEZ nebo Zentiva. Rostla i vět?ina zahraničních kapitálových trhů mimo maďarského a polského, co? mělo kladný vliv na růst majetku.
Fond přesto očekává určitou korekci v souvislosti s krizí amerických rizikových hypoték. Část portfolia proto transformoval do podoby hotových peněz, připravených k výhodným nákupům těch akcií, které svou hodnotu ztratí vlivem nestabilní situace na hypotečních trzích.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. července 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

10.8.07


Týdenní hodnocení portfolia k 18. červenci 2007

18.7.07

V uplynulém týdnu zaznamenal podílový fond Prosperita ?OPF globální dal?í růst. Přesto, ?e nadále zachovává spí?e defenzivní strategii. K 18. červenci činil kurz jeho podílových listů 2, 1716 Kč, co? představuje týdenní navý?ení o 0,37%. Korunový přírůstek činil zhruba 6 milionů Kč, celková hodnota spravovaného majetku dosáhla 1,755 miliardy korun. Fond vykazuje od počátku roku výkon 8,98 %.
Situace na kapitálových trzích, která byla předobrazem dosa?ených výsledků, se dá charakterizovat mixem pozitivních negativních zpráv. Zatímco publikované čtvrtletní hospodářské výsledky amerických korporací jsou víceméně dobré, ?éf FEDu Bernanke odhaduje ztráty na americkém trhu hypoték na 100 mld USD.
Domácí burza zaznamenala také nárůst svého indexu, tahounem byly tradičně akcie ČEZ po zveřejnění nového doporučení od Merrill Lynch.


Týdenní hodnocení portfolia k 11. červenci 2007

13.7.07

Uplynulé dva týdny byly pro podílový fond OPF globální úspě?ným obdobím. Kurz podílových listů vzrostl o 0,8% na hodnotu 2,1637( ke středě 11. července).
Čtrnáctidenní přírůstek činil cca 14 milionů Kč. Celkové čisté obchodní jmění spravovaného majetku dosáhlo absolutní hodnoty 1,749 miliardy korun. Výkon fondu od počátku roku dosahuje 8,58%.
Počátek července byl ve znamení posilování domácích burzovních titulů a růstu PX 50 o 1,8%. Narůstaly také zahraniční burzy, například egyptská o 8,8%, mexická, brazilská, svou kondici posiloval také americký index NASDAQ. Z růstu kurzů akciových trhů OPF globální profitoval. Neztratil navíc ani na prudkém poklesu hodnoty americké měny, která oslabila v té době a? o 2,9%. Fond tě?il ze zaji?tění svého portfolia proti kurzovým rizikům a propad dolaru hodnotu spravovaného majetku tím pádem nesní?il.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. června 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

9.7.07


TÝDENNÍ HODNOCENÍ K 20.ČERVNU 2007

20.6.07

Prosperita OPF smí?ený posílil za uplynulý týden o 0,99%. Kurz podílového listu vrostl na 2,1566- ke středě 20. června, a hodnota zpravovaného majetku podílníku se dostala na úroveň 1,744 miliardy korun.
Od počátku leto?ního roku vykazuje fond výkon 8,22%. O přírůstky minulého týdne se nejvíce zaslou?ily zahraniční tituly. Tříprocentní zvý?ení indického burzovního indexu, 4,1 % brazilského a 5,7% ruského indexu přispěly ke zvý?ení hodnoty majetku v době, kdy PX 50 BCPP vystoupal jen o půl procentního bodu.
Analytikové fondu nadále pova?ují vývoj na kapitálových trzích za obtí?ně předvídatelný, nevylučující nějaké korekce. Za tohoto stavu doporučují sní?it podíl akciových investic ve prospěch hotovosti.


TÝDENNÍ HODNOCENÍ K 6. ČERVNU 2007

8.6.07

Ke středě ?estého června vrostl kurz podílových listů PROSPERITA OPF smí?ený na nové nejvy??í maximum od otevření fondu, tzn. na úroveň 2,1390 Kč.
Týdenní přírůstek v absolutní hodnotě představuje částku kolem 18 milionů korun.Celková hodnota klientům spravovaného majetku činí 1,740 miliardy Kč.
Fond v uplynulém období přikročil ke značné restrukturalizaci svého portfolia. Zrealizoval své ziskové majetkové podíly v Rusku, Indii a Brazílii a převedl na převá?ně hotovostní formu a částečně investoval do dluhopisů. Důvodem byly obavy z mo?ného propadu hodnoty akcií na těchto trzích. Odpověď na to, zda ?lo o prozíravý krok dají a? následující dny. Podle vývoje na Burze cenných papírů Praha,která vykazuje za uplynulý týden pokles o1,6%, se zdá, ?e ano. Do jaké míry potvrdí tento vývoj i světové kapitálové trhy, zda k určité korekci dojde anebo ne, uká?e čas. PROSPERITA- OPF smí?ený v?ak přikročila v duchu zásady předbě?né opatrnosti ke změně strategie investování.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. května 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.6.07


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. dubna 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

9.5.07


Týdenní hodnocení k 18. 4. 2007

23.4.07

Podílový fond Prosperita - OPF globální, v uplynulém týdnu posiloval. Přesto, ?e vět?ina akciových titulů domácího kapitálového trhu oslabovala. Týdenní růst fondu má hodnotu 0,92%, tzn. přírůstek majetku o 15 milionů korun. Kurz podílových listů se dostal na hodnotu 2,0751 a celkový objem spravovaného majetku portfolia stoupl ke středě 18.dubna na 1,713 miliardy korun.
Z rekapitulace vývoje vyplývá, ?e pokles hodnoty akcií ČEZ, které jsou pro portfolio fondu nejvýznamněj?í, tentokrát zachraňovaly výsledky ze zahraničních trhů. Prosperita vydělala zejména v Brazílii a v Indii. V zemích jejich? kapitálový růst překryl i poklesy ruského kapitálového trhu. Nepříznivým faktorem uplynulého týdne byl dal?í pokles hodnoty amerického dolaru( o 1 %), který nedokázalo eliminovat ani kurzové zaji?tění této měny.
Na?těstí trhy se světové rychle vzpamatovaly po jednodenním otřesu způsobeném oznámením o mimořádném růstu čínské ekonomiky a mo?ných spekulacích o tom, zda nejde o přehřátí a tamní vláda nezasáhne. Nicméně situace na světových burzách není zvlá?tě stabilní. Trhy jsou obecně hodně vysoko a citlivě reagují na ka?dý náznak negativního vývoje.
V uplynulém týdnu otevřela investiční společnost PROSPERITA, a.s., své třetí zastoupení. Tentokrát v Praze, v Burzovním paláci. ?Chceme být co nejblí?e hlavnímu domácímu místu kapitálových obchodů, chceme oslovit i tamní solventní klientelu,? vysvětlil důvody této expanze generální ředitel PROSPERITA, a.s., ing. Miroslav Kurka.


Týdenní hodnocení k 11.4.2007

13.4.07

Velikonoční týden přinesl dal?í růst kurzu podílových listů PROSPERITA- OPF globální. Ke středě 11.dubna se dostal na novou historickou hodnotu 2,0562 Kč, co? znamenalo mezitýdenní zvý?ení o 1,17 procenta. Přírůstek spravovaného majetku činil 15 milionů korun. Celková hodnota portfolia fondu se tak dostala na 1,713 miliardy Kč.
Důvody růstu lze vidět v pokračující optimistické náladě investorů na domácí burze, její? index PX 50 vzrostl a? na 1784 bodů. Za výsledky je nutné vidět posilování kurzu energetické společnosti ČEZ bezprostředně před výplatou dividend. Rostly ale také akcie Komerční banky. Optimistické období pro?ívaly také zahraniční akciové trhy, třeba?e po vyjádření FED o obavách z růstu inflace a zpomalování růstu americké ekonomiky, při?lo ve druhé polovině uplynulého týdne jisté ochlazení. Hodnotu portfolia fondu příznivě ovlivňuje situace na komoditních trzích. Dobře patrné je to na akciích polské tě?ařské společnosti KGHM, její? akcie rostou díky strmě vrůstajícím cenám mědi.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. března 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.4.07


Týdenní hodnocení k 28.3.2007

2.4.07

Poslední březnový týden přinesl pokles čistého obchodního jmění podílových listů, jejich? hodnota se sní?ila o 0,58%, tj. na 1,9885 Kč. Celkové jmění portfolia fondu se sní?ilo o devět milionů na 1,659 miliardy korun. Ke středě 28.března.
Z rekapitulace vývoje vychází, ?e zatímco český kapitálový trh stoupal, naopak zahraniční trhy oslabovaly. Zvlá?tě pak brazilský o 2,5 procenta a je?tě daleko více indický v důsledku toho, ?e indická centrální banka zvý?ila z obav před rostoucí inflaci úrokové sazby, co? mělo a má negativní dopad na vývoj cen akcií. Celkovou situaci nezachránil ani ruský burzovní index, jen? vykázal v uplynulém týdnu čtyřprocentní růst.


Týdenní hodnocení k 14.3.2007

23.3.07

Březnový týden končící prvním jarním dnem byl pro PROSPERITA - OPF globální, zatím nejúspě?něj?ím v tomto roce. Přírůstek čistého obchodního jmění ve vý?i 65 milionů korun znamenal růst o 4,08%. Celková hodnota majetku portfolia fondu stoupla na 1,654 miliardy korun. Fond překonal leto?ní ztráty a jeho výkon od počátku roku činí 0,37%.
Za hodnocený týden zaznamenal rovně? nové přírůstky ve vý?i 10 miliónů Kč, které potvrzují, ?e investoři fondu situaci pečlivě analyzují a své peníze vkládají ve vhodný čas. Od začátku roku ji? investoři zainvestovali do fondu přes 30 mil. Kč.
Obratu v dosavadním vývoji napomáhá příznivý vývoj na domácím kapitálovém trhu. Zejména rostoucí akcie ČEZ, ORCO a ZENTIVA, je? dokonce zaznamenala růst hodnoty svých akcií o úctyhodných 14,1%.
Za současnou situací v?ak předev?ím stojí vývoj na hlavních světových burzách, jejich? indexy v směs posilovaly, a to díky pozitivnímu hodnocení stavu ekonomiky v USA a aktuálnímu komentáři FED a tom, ?e nepředpokládá zvy?ování úrokových sazeb, spí?e naopak. Tím se vlastně nastartovalo o?ivení v?ech světových kapitálových trhů.


Týdenní hodnocení k 14.3.2007

16.3.07

Po čtyřtýdenním poklesu zaznamenal kurs podílového fondu PROSPERITA ? OPF globální opět vzestup. Ke středě 14.března vzrostlo čisté obchodní jmění na podílový list o 0.43%, tj. na 1,9217 Kč. Celková hodnota portfolia tak činí 1,579 miliardy korun.
Vývoj vý?e majetku silně ovlivňují akcie elektrárenské společnosti ČEZ, které mají v portfoliu fondu významné zastoupení. Jejich cena se v?ak od počátku roku sní?ila o 11,8%, za uplynulý týden o 2,34%. Důvodem je patrně fakt, ?e tyto cenné papíry se dostaly pod tlak okolností spojených s oznámením vlády, ?e hodlá minoritní obchodní podíl elektrárenské firmy prodat na veřejných trzích. Akcie ČEZ tak patří k nejhor?ím domácím burzovním titulům.
Situaci ve vývoji na kapitálových trzích zachraňují do určité míry akcie velkých ruských a brazilských surovinových společností, které na národních burzách posilovaly. Nicméně světové akciové trhy zůstávají dosti neklidné a? nervózní. Přetrvává toti? obava z vývoje v USA, předev?ím z mo?ného zpomalení růstu největ?í planetární ekonomiky, co? by nepochybně poznamenalo ve?keré akciové trhy.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 28. února 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

12.3.07


Týdenní hodnocení k 7.3.2007

12.3.07

K první březnové středě(7.3.) pokleslo čisté obchodní jmění podílových listů PROSPERITA ? OPF smí?ený o 1,63 %, tj. na 1,9135 Kč. Od počátku roku činilo jejich sní?ení 3,98%. Celková hodnota portfolia podílového fondu představuje v korunovém vyjádření částku 1,562 miliardy Kč.
Situaci nadále poznamenává vývoj na zahraničních světových trzích. Zatímco tuzemský trh zůstal na stejné úrovni jako v předchozím týdnu, v cizině přetrvává spí?e negativní nálady. Klíčové světové burzy vykazovaly pokles o jedno a? dvě procenta. A? v samotném závěru uplynulého týdne, ve čtvrtek a v pátek, tedy poté, co v USA byla ohlá?eny pozitivní makroekonomické údaje, zamířily burzovní indexy opět nahoru.


Týdenní hodnocení k 21.2.2007

26.2.07

Jednoprocentní pokles postihl v uplynulém týdnu portfolio, jeho? hodnota se sní?ila o 17 milionů korun, tj. na 1,634 miliardy. K jedenadvacátému únoru byl kurz podílového listu 2,0027 Kč.
Sní?ení hodnoty podílů na?těstí nekopírovalo propad českého akciového indexu PX 50, který činil dokonce 2,3 %. Tak výrazný pokles zapříčinilo sní?ení hodnoty českých titulů. Předev?ím ČEZu s nelichotivým více ne? sedmiprocentním úbytkem, způsobeným ohlá?eným ni??ím čistým ziskem, ne? makléři očekávali. Pokles hodnoty akcií postihl ale také Unipetrol, Zentivu a dal?í tituly. Naději na zlep?ení situace na domácí burze v?ak přece jen vzbuzují rostoucí tr?by ČEZ. Jsou vy??í, ne? očekávání analytiků, co? by mělo znovu vést ke zvý?ení hodnoty akcií elektrárenské společnosti a tím i růstu obchodu s nimi.
Ztráty způsobené na české burze tentokrát nedokázaly v plné míře kompenzovat výnosy obchodování na zahraničních akciových trzích. Investoři toti? nadále zůstávají dosti zdr?enliví, měřeno celkovým objemem obchodování. Spí?e pesimismus vyvolává situace v Číně a v Indii, ani ruský burzovní trh nevykazuje nijak oslnivé výsledky.


Týdenní hodnocení k 14.2.2007

16.2.07

Situace na akciových trzích vykazovala také během druhého únorového týdne nezvykle strnulý vývoj. Prakticky zanedbatelné objemy obchodování, minimální likvidita téměř na v?ech světových burzách. Investoři váhají, trhy jsou nadmíru opatrné, burzovní obchody zatím nejdou.
Čisté obchodní jmění PROSPERITA ? OPF smí?ený ? vykázalo za tohoto stavu ke 14. únoru pokles o 7,5 miliónu Kč, tj. o 0,47%. Odpovídá to výsledku českého burzovního indexu PX 50, jen? rovně? zaznamenal sní?ení o 0,4%. K tému? datu činí kurz podílového listu PROSPERITA ? OPF smí?ený 2,0236 a hodnota celého portfolia fondu představuje 1,652 miliardy korun.
V uplynulém týdnu rostly na středoevropských burzách nejvíce akcie developerských firem. Vzhledem k jejich dřívěj?ím propadům, v?ak pouze vyrovnávají způsobené ztráty. Na dal?ích zahraničních trzích nedo?lo, mimo Indie, kde byl zaznamenán zhruba čtyřprocentní propad, k ?ádným vět?ím výkyvům nahoru ani dolů.
Nad příčinami nezvykle konzervativního vývoje akciových obchodů analytikové nevěřícně kroutí hlavami. Nic toti? nenasvědčuje tomu, ?e by nyněj?í rozpačitý trend se měl záhy vrátit k standardním zvyklostem, tj. k plnému obchodování.


Týdenní hodnocení k 7.2.2007

9.2.07

Během prvního únorového týdne se zvý?ilo čisté obchodní jmění PROSPERITA ? OPF globální o 1,81 %, tzn. Zhruba o 30 miliónů Kč. Celková hodnota dosáhla částky 1,672 miliardy korun. Kurz podílových listů se opět přehoupl přes hranici Dvě celé, na hodnotu 2,033. Od počátku roku činí výkonnost fondu 2,02. To je sice méně ne? je hodnota PX 50, ale odrá?í nerovnoměrný cenový vývoj akcií na domácím burzovním trhu.
Největ?í pozitivní vliv na čisté obchodní jmění měl růst důle?itých ruských akcií, jako tamní energetické společnosti UES nebo firmy Norilsknikl.
Obecně se dá konstatovat, ?e nálada k obchodování na burzách není zatím je?tě příli? vysoká. Vět?ina velkých potencionálních investorů spí?e očekává, jak se bude situace vyvíjet po skončení výsledkové sezóny v USA a oznámení hospodářských výsledků velkých domácích společností obchodovaných ve SPAD (například ČEZ, Telecom, Unipetrol a dal?í). Z tohoto pohledu je obtí?né spekulovat o nejbli??ím budoucím období.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. ledna 2007, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

9.2.07


Týdenní hodnocení k 1.2.2007

5.2.07

Přelom ledna a února je poznamenán neurovnaným vývojem na akciových trzích. Nadále se nedostavil očekávaný lednový růstový efekt, naopak do?lo ke znatelnému propadu akcií v Asii. Důvodem se zdají být zejména spekulativní informace o přehřátí čínské ekonomiky. Na ně reagovaly jihovýchodní burzy znatelným poklesem, který negativně poznamenal také ve?keré asijské akcie.
Situace celosvětově nezachránilo ani příznivé hodnocení vývoje inflace v USA FEDem, ani zveřejněné údaje o HDP za čtvrté čtvrtletí minulého roku v USA. Nejsilněj?í světová ekonomika vykázala růst o 3,5 procenta, co? je o půl procenta více, ne? byla očekávání. Vývoj situace je v?ak značně nervózní, burzovní trhy kolísají jako na houpačce s tě?ko předvídatelnou prognózou.
Za této situace se čisté obchodní jmění POSPERITA - OPF globální v uplynulém týdnu vrátilo na hodnotu pod dvě koruny na jeden podílový list. Aktuální kurz 1,9969 představuje týdenní pokles o 0,75 %, tj. o 13 miliónů korun. Celková hodnota portfolia činí 1,641 miliardy Kč.


Týdenní hodnocení k 24.1.2007

26.1.07

Ve čtvrtém lednovém týdnu připadal na jeden podílový list majetek ve vý?i 2,0119 Kč. Celková hodnota majetku PROSPERITA ? OPF smí?ený tím vzrostla o 32 miliónů korun a dosáhla vý?e 1,655 miliardy korun. Od počátku leto?ního roku dosáhlo zhodnocení 0,96%.
Obrat ve vývoji ke kladným hodnotám způsobila zejména situace na českém akciovém trhu. Hlavními tahouny se staly akcie ČEZ, ORCO a ERSTE Bank. I světové trhy zaznamenaly určité o?ivení související s růstem cen ropy, která se dostala nad 55 USD za barel. K o?ivení burzovních obchodů napomáhá také posilování kurzu USD i EURO. Koruna vůči těmto měnám v uplynulém týdnu oslabovala na úrovní kolem 21,80, respektive 28,20.
Zatím nic nenasvědčuje, ?e by mělo dojít k přeru?ení růstové fáze, a tak se dá očekávat, ?e stávající historická hranice kurzu podílových listů, bude dále překonávána.


Týdenní hodnocení k 10.1.2007

12.1.07

Ani ve druhém týdnu roku jsme se nedočkali tradičního lednového růstového efektu na akciových trzích. Naopak zaznamenáváme pokles v důsledku toho, ?e celosvětově klesá hodnoty akcií energetických a surovinových společností, cena ropy se dostala na 53 USD za barel a sám dolar výrazně posílil vůči v?em ostatním měnám. Oslabily v?echny rozvíjející se trhy, český nevyjímaje. Index PX 50 se dostal do záporných hodnot. Podobný vývoj zaznamenávají burzy v Rusku, Polsku, Maďarsku nebo v Brazílii. Negativní vliv na hodnotu portfolia na?eho fondu má propad akcií energetické společnosti ČEZ, v týdnu o 9,98%. Podobným celosvětovým, krátkodobým vlnám poklesu se nedá účinně čelit. Přesto věříme, ?e se lednového růstového efektu je?tě dočkáme a ?e týdenní propad hodnoty portfolia o 4,15 % (od počátku roku o 3,22%), nebude mít dlouhodoběj?í účinek.
Celková hodnota na?eho fondu je nyní 1,584 miliardy korun, hodnota jednoho podílového listu činí 1,9285 Kč. PROSPERITA - OPF globální nadále zůstává mezi nejvýkonněj?ími domácími fondy.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. prosince 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

10.1.07


Týdenní komentář k vývoji portfolia

22.12.06

V předposledním prosincovém týdnu zaznamenalo na?e portfolio jen men?í růst. Jeho hodnota se zvý?ila o necelé dva milióny korun, tzn. o 0,16%. Výsledek je svým způsobem odrazem ochabující předvánoční aktivity akciových trhů a investorů. Od počátku roku v?ak celkové zhodnocení pro podílníky představuje 9,38%, hodnota jednoho podílového listu činí 1,9509 Kč. Majetek fondu dosáhl 1,612 miliardy Kč. Fondu letos přibylo 124 nových podílníků. Celkem bylo investováno do podílových listů 135 miliónů Kč. Meziroční nárůst počtu klientů dosáhl 26%.
Za uplynulý týden se stojí zmínit o dvou událostech. Hned na jeho počátku vystoupal na historické maximum 1 010 korun kurs energetické společnosti ČEZ, aby se po dvou dnech propadl pod 930 korun. Hlavní příčinou poklesu bylo vybírání zisků převá?ně zahraničními investory. Druhou dominující událostí bylo rekordní posilování kurzu koruny. A? na 27,42 Kč za EURO a 20,78 za USD. Propad hodnoty amerického dolaru v?ak neměl tak dramatický vliv na hodnotu na?eho portfolia díky tomu, ?e jsme proti kursovým ztrátám zaji?těni.


Oznámení o přerušení obchodování s podílovými listy PROSPERITA - opf globální

11.12.06

Česká národní banka sděluje, ?e bere na vědomí technickou přestávku v pracovních dnech od 27.12.2006 do 29.12.2006 včetně, to znamená, ?e posledním obchodním dnem v roce bude 22. 12.2006 a prvním obchodním dnem v roce 2007 bude 2.1.2007.
PROSPERITA investiční společnost, a.s.


Týdenní komentář k vývoji portfolia

11.12.06

První prosincový týden byl ve znamení růstu hodnoty na?eho portfolia. Posílilo za týden o 2,6 %, to znamená o 41 miliónů korun, tzn. na celkovou hodnotu 1,626 miliardy Kč. Měsíční výkon fondu dosáhl hodnoty 3,96%, roční výkon fondu se dostal na 11,83 %. Tyto údaje řadí PROSPERITA - OPF globální nadále mezi nejspě?něj?í domácí otevřené podílové fondy. Počátkem prosincem ?ly nahoru prakticky v?echny akciové trhy, domácí i zahraniční. Zahraniční akciové tituly největ?ím podílem přispěly k růstu hodnoty podílových listů, a tedy i celého portfolia.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. listopadu 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.12.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. října 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

6.11.06


Komentář k vývoji portfolia

3.11.06

Během posledního říjnového týdne do?lo k poklesu čistého jmění fondu o 11 miliónů Kč, tj. o 0,72%. Jeho celková hodnota se tak dostala na 1,568 miliardy korun.
Pokles způsobil vývoj na v?ech hlavních světových burzách, jejich? indexy se rovně? sní?ily. Například americký NASAQ zaznamenal propad o jedno procento, stejně jako francouzský CAC, anglický FTSE. PX 50 Burzy cenných papírů Praha se sní?il v tomto období o 0,6%.
Druhým klíčovým důvodem poklesu hodnoty portfolia bylo výrazné oslabení amerického dolaru o více ne? dvě procenta. Výrazněj?ímu sní?ení hodnoty na?eho portfolia eliminoval naopak růst ruských a brazilských akcií.
I nadále prognózujeme pro závěr leto?ního roku pozitivní vývoj a posilování výkonnosti. Velké americké společnosti prezentují nyní dobré hospodářské výsledky, třeba?e růst produktivity práce není, podle amerických zdrojů, nejlep?í.
Během října vyrostla Prosperita ? OPF globální o 4,56%, od počátku roku pak o 6,45%. V uplynulém měsíci přibylo 31 vkladových listů v hodnotě 10,4 miliónu Kč.


Komentář k vývoji portfolia

27.10.06

V uplynulém týdnu vrostla hodnota podílových listů PROSPERITA ? OPF globální o 1,05 procenta. V absolutním vyjádření je to o 16,6 milionů korun. Celková hodnota fondu tak dosáhla 1,579 miliardy Kč.

Největ?í podíl na růstu má tentokrát tuzemský akciový trh. Zejména díky společnosti ČEZ, hodnota její? akcií stoupla v minulém týdnu o 6,53% a dostala se na cenu 900 korun za kus. K cenovému růstu energetické společnosti pomohl vstup těchto cenných papírů na burzu cenných papírů ve Var?avě. O obchodování s cennými papíry českého gigantu byl nebývalý zájem mezi drobnými investory( tzv. retailovými), ale také velkými institucionálními investory, zvlá?tě pak polskými penzijními fondy. Díky ČEZ stoupl index PX o 3,2%, co? je vůbec nejvíce ze v?ech středoevropských burz.

Dosavadní vývoj v?ak napovídá, ?e rychleji ne? rozvíjející se trhy jdou nahoru indexy trhů západoevropských a severoamerických.

Koruna byla v minulém týdnu stabilní vůči EUR i USD, tak?e neovlivnila hodnotu na?ich podílových listů.

Pro hodnotu portfolia je příznivý vývoj cen ropy, která se opět dostala přes hranici 60 USD za barel. Hlavní producenti se dohodli na schůzce v Kataru na dal?ím případném sní?ení denní tě?by, v případě, ?e cena klesne pod 60 USD za barel .

Z hlediska očekávaného vývoje se dá hovořit o určitém optimistickém vývoji kurzu akcií. Vychází mimo jiného i z toho, ?e americký FED neshledal potřebu měnit úrokovou sazbu, a tedy cenu peněz.

Pro závěr roku se dá tedy předpokládat posilování hodnoty podílových listů, třeba?e ekonomiky budou tempa růstu spí?e sni?ovat.


V minulém týdnu stoupla hodnota portfolia PROSPERITA

20.10.06

V minulém týdnu stoupla hodnota portfolia PROSPERITA – OPF globální o 2,4 %, tj. o 38,5 milionů Kč. Od počátku roku se výnos dostal na průměrných 6,11 %, což je několikanásobně vyšší zhodnocení ve srovnání s klasickými peněžními institucemi. Hodnota podílového listu se dostala na 1,8925 Kč, celková hodnota našeho portfolia narostla na částku 1,563 miliardy korun.

Portfolio zvedly zejména zahraniční akciové tituly. Rostly zejména ruské, indické a polské akcie.Například indický burzovní index poskočil v uplynulém týdnu o pět procent, ruský a polský o 3,6%. Naproti tomu PX 50 Burzy cenných papírů Praha zaznamenal růst jen o 2,6%.

Růst hodnoty aktiv našeho fondu byl podpořen posílením amerického dolaru a růstem cen komodit, zejména niklu, mědi, ropy. Také rozhodnutí zemí kartelu OPEC o snížení denní kvotu těžby ropy o jeden million barelů denně vedlo k tlaku na zvýšení ceny ropy.

Pokud jde o vliv domácích titulů na hodnotu našeho portfolia, rostly zejména akcie elektrárenské společnosti ČEZ, ERSTE a Komerční banky, jež vykázaly vice než tříprocentní nárůst.

Výhled a pozitivní prognózu pro příští období opíráme o oznamované lepší výsledky hospodaření komerčních společností v USA za uplynulé čtvrtletí. Další pozitivní zprávou je oznámený růst HDP Německa o 2,3 % namísto prognozovaného 1,5%- ního růstu. Z těchto důvodů akcie zpevňují a předpokládáme proto pokračování růstového vývoje rovněž u našich podílových listů.


Soutežte s námi o nový mobil Nokia 6103 a mnoho dalších cen

9.10.06

Na?e společnost pořádá soutě? na serveru FINCENTRUM o zajímavé ceny, vyzkou?ejte si svoje vědomosti v krátkém testu a vyhrajte.

Mnoho ?těstí přeje PROSPERiTA a.s.


Komentář k vývoji portfolia

9.10.06

V uplynulém týdnu vzrostla hodnota portfolia PROSPERITA – OPF globální o 0,23%. Od počátku roku dosahuje tento parametr výše 1,81 %. Celková hodnota portfolia našeho smíšeného podílového fondu stoupla od začátku letošního roku na částku 1,493 miliardy Kč.

Na kapitálových trzích došlo k odlišnému vývoji u nás a v zahraničí. Zatímco podíl portfolia fondu v českých akciích posílil, u zahraničního tomu bylo naopak. Na domácí burze se zvláště dařilo energetické společnosti ČEZ, jejíž akcie posílily za týden o 2,82 %. Přitom právě cenné papíry tohoto subjektu hrají v portfoliu našeho fondu významnou úlohu. Propad naopak zaznamenaly například ZENTIVA o 1,38% a Komerční banka o 0,68%, jež patří také do portfolia fondu PROSPERITA. Nehrají ale tak významnou roli, jako ČEZ.<br> Zahraniční akcie z našeho portfolia celkově v předešlém týdnu mírně oslabily. Příčinou je především pokles ruských cenných papírů společností ropného průmyslu. Naopak stoupající tendenci vykazují akcie indické a brazilské surovinové společností.<br>Vliv na pokles hodnoty zahraničních majetkových podílů nese rovněž posílení české koruny vůči EURO i dolaru.<br>K poklesu ruských akcií došlo v důsledku vývoje na celosvětovém trhu ropy a reakce organizace OPEC na něj. OPEC snížila denní limity těžby ropy, aby stabilizovala její cenu na hodnotě kolem 60 USD za barel. Z tohoto stavu vychází i naše prognóza pro nadcházející období. Cena ropy by neměla padat pod hranici 60 USD, měla by se stabilizovat. Tzn. že by se měl zastavit také pokles hodnoty ruských naftařských společností, a tím i našeho podílu portfolia s nimi spojeného.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. září 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

6.10.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. srpna 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

8.9.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. července 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

3.8.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. června 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

18.7.06


Analýza kapitálového trhu ke dni 20. června 2006

20.6.06

Kapitálové trhy celého světa za?ily v minulém měsíci nebývalou aktivitu. Akciové trhy rostly a klesaly dle nálad investorů a zpráv z největ?í ekonomiky světa, a to USA. Inflace, drahá ropa a růst ekonomiky zvy?ují základní úrokové sazby Centrální banky Spojených států. To je příčinou zdra?ení úvěrů pro společnosti na jedné straně a na straně druhé to je zvý?ení výnosů státních dluhopisů. Velcí hráči na světových finančních trzích nakupují státní dluhopisy USA. To v?e ovlivňuje i na?i burzu cenných papírů. Je konec poklesů a budeme zase počítat zisky??? To zatím nejsme schopni přesně určit, jen jedno víme jistě. Tak nízké ceny jsou velmi dobrou příle?itostí k nákupu akcií a také podílových listů, které jsou méně rizikové ne? samotné akcie.TAK DOBRÝ ČAS NA INVESTICI U? ZDE DLOUHO NEBYL.
Od středy minulého týdne na?e burza za?ívá, po přede?lém poklesu, výrazný vzestup. Akcie znovu výrazně rostou. Společnosti, které se obchodují na pra?ské burze, jsou zdravé a je mo?ný dal?í růst (dle prognóz českých i zahraničních obchodníků s cennými papíry). Pokles, který jsme zaznamenali v minulých týdnech, nebyl podlo?en negativními zprávami ze společností. Naopak, jejich zveřejňované výsledky v mnohém předčily očekávaní investorů.
Ing. Martin Cie?ák
PROSPERITA investiční společnost, a.s.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. května 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

6.6.06


Kapitálové trhy na celém světě prošly v minulých dvou týdnech většími korekcemi.

1.6.06

Kapitálové trhy se obávaly vysokých cen komodit a v jejich důsledku i zvý?ení inflace a tím i růstu úrokových sazeb v USA. To vyvolalo nejistoty na komoditních burzách a současně i na kapitálových trzích napříč celým světem. Bohu?el tyto korekce kurzů měly dopad i na hodnotu na?ich investic. Díky velmi vyvá?enému a diverzifikovanému portfoliu a finanční likviditě do?lo ke korekci kurzu podílového listu ne v takové míře jako u obdobných podílových fondů. Tuto korekci světových akcií jsme naopak vyu?ily k investování z připravených finančních prostředků do podhodnocených akcií, které se k nákupům přímo vybízely.Tyto nové velké investice by měly nastartovat při předpokládaném budoucím vývoji nadprůměrný růst na?eho portfolia. Proto na?im investorům doporučujeme vyu?ít stávající korekce k investování. "Úspě?ný investor kupuje cenné papíry , kdy? jsou ceny nízko!"
Přejeme Vám ??astné rozhodnutí.
Ing. Miroslav Kurka
ředitel společnosti


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30. dubna 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

9.5.06


Pozvánka : PROSPERITA investiční společnost, a.s., Vás zve na tenisový turnaj ATP CHALLANGER PROSPERITA OPEN 2006. www.prosperitaopen.cz

29.4.06

V Ostravě ve dnech 29. dubna a? 7. května 2006 proběhne na dvorcích SK NH TRANS v Komenského sadech tenisový turnaj ATP CHALLANGER PROSPERITA OPEN 2006. Informace získáte na www.prosperitaopen.cz. Během celého turnaje bude ve VIP prostorách mo?nost kontaktovat od 13.00 do 15.00 hodin mana?era společnosti.
Ing. Martin Cie?ák


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31. března 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

12.4.06


Nově otevřená expozitura v Ostravě.

11.4.06

Dne 10.4.2006 jsme pro Vás otevřeli novou expozituru v Ostravě 1 na Realní ulici č.2. Tel. 596 110 165


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 28.února 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

7.4.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 28.února 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

7.3.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31.ledna 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

7.2.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31.ledna 2006, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

7.1.06


Nejnovější výsledky PROSPERITA

5.1.06

Nejnověj?í výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31.12.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.


Nejnovější výsledky PROSPERITA OPF

5.1.06

Nejnověj?í výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31.12.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 31.12.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

5.1.06


PROSPERITA investiční společnost, a.s., tímto oznamuje podílníkům otevřeného podílového fondu, PROSPRITA – OPF globální, že z důvodu technické přestávky bude v období od 22.12.2005 do 1.1.2006 včetně pozastaven nákup a prodej podílových listů.

15.12.05


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, ke dni 30.11.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

5.12.05


Aktuální informace Kapitálové trhy se uklidnily - Doporučení analitiků investiční společnosti PROSPERITA

4.11.05

V poslední době probíhalo v na?í investiční společnosti náročné období. Na?i portfolio mana?éři vyu?ili nervozity na trhu spojené s korekcí na trzích, která v druhé polovině října probíhala zejména na rozvojových trzích a trzích střední a východní Evropy. Podařilo se nám významně obměnit portfolio cenných papírů, zejména do titulů, od kterých očekáváme nadprůměrné zhodnocení. Tento proces je nyní ukončen a doufáme, ?e investoři se do konce roku mohou tě?it na zajímavý růst. Na?i analytici doporučují : Vyu?ít minulé korekce a růstového potenciálu fondu k nákupu podílových listů.
Ing. Miroslav Kurka, ředitel společnosti


Aktuální informace Kapitálové trhy se uklidnily - Doporučení analitiků investiční společnosti PROSPERITA

31.10.05

V poslední době probíhalo v na?í investiční společnosti náročné období. Na?i portfolio mana?éři vyu?ili nervozity na trhu spojené s korekcí na trzích, která v druhé polovině října probíhala zejména na rozvojových trzích a trzích střední a východní Evropy. Podařilo se nám významně obměnit portfolio cenných papírů, zejména do titulů, od kterých očekáváme nadprůměrné zhodnocení. Tento proces je nyní ukončen a doufáme, ?e investoři se do konce roku mohou tě?it na zajímavý růst. Na?i analytici doporučují : Vyu?ít minulé korekce a růstového potenciálu fondu k nákupu podílových listů Ing. Miroslav Kurka, ředitel společnosti


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, k 31.10.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.11.05


pokus mail

1.11.05

tak tady bude pokusny text naniuDF UIWEFH AUIDF AUDF ADUFIGH SDFUG SDFGH


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, k 30.9.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

5.10.05


Soutěžte s PROSPERITOU o ceny.

14.9.05

PROSPERITA investiční společnost, a.s., s www.fincentrum.cz pořádá soutě? o ceny na adrese: http://etc.idnes.cz/fincentrum


Dnes jseme pro Vás zprovoznili hned dvě nové služby, které vám usnadní investování do našeho fondu. Odkazy najde hned vedle.

9.9.05

Jedná se o on-line viruální kalkulátor, který Vám pro dané období vypočítá zhodnocení investice dle historie vývoje kurzu. A druhým pomocníkem je generátor smlouvy o nákupu podílových listů, kerý na základě Va?ich osbních údajů vygeneruje smlouvu.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, k 31.8.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

2.9.05


PROSPERITA investiční společnost, a.s., se stala členem Asociace pro kapitálový trh - AKAT

4.8.05

8. řádná valná hromada Asociace pro kapitálový trh (AKAT) rozhodla o přijetí 2 nových členů. Novými členy AKAT se staly: poradenská společnost Tacoma Consulting, a.s., a PROSPERITA investiční společnost, a.s. K dne?nímu dni AKAT sdru?uje celkem 43 subjektů, z toho 28 členů a 15 partnerů.


Nejnovější výsledky PROSPERITA - OPF globální, k 31.7.2005, najdete v Klíčových faktech v sekci Týdenní hodnoty.

4.8.05


Obnoveno obchodování s podílovými listy PROSPERITA OPF globální

21.7.05

Od 21. 7. 2005 je obnoveno obchodování s podílovými listy PROSPERITA OPF globální.


Nejnovější výsledky PROSPERITA OPF globální, k 30.6.2005, najdete v Klíčových faktech v Týdenních hodnotách

7.7.05


Nejnovější výsledky PROSPERITA OPF globální, k 31.5.2005, najdete v Klíčových faktech v Týdenních hodnotách

7.7.05


Pozastavení obchodování s podílovými listy PROSPERITA OPF globální od 1.7.2005 do 20.7.2005

4.7.05

Rozhodnutí o přeru?ení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo obdr?elo rozhodnutí Komise pro cenné papíry pod Č. j. 41/N/102/2005/1 o povolení k převodu podílového fondu s názvem PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální do obhospodařování investiční společnosti PROSPERITA holding investiční společnost, a.s., IČ 26857791. Představenstvo v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 189/2004 Sb. (Zákon o kolektivním investování) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na dobu od 1. července 2005 do 20. července 2005 Tato skutečnost bude zveřejněna v souladu se zákonem a statutem fondu.


Zkouška

30.4.05


POKUS POKUS

1.7.05

asdfg dfg df


Nejnovější výsledky PROSPERITA OPF globální, k 31.5.2005, najdete v Klíčových faktech v Týdenních hodnotách

2.6.05


Od 30. 4. 2005 je v platnosti nový statut podílového fondu, který najdete v sekci "fond".

5.12.05

Od 30.4.2005 je v platnosti nový statut podílového fondu schválený Komisí pro cenné papíry. Nový statut byl připraven dle nových právních předpisů, které vstoupily v platnost po vstupu České republiky do Evropské únie.


Nejnovější výsledky PROSPERITA OPF globální najdete v Klíčových faktech v Týdenních hodnotách

4.5.05


Sleva 50 % na vstupní poplatky je pouze do 30. dubna 2005!)

6.4.05


Výsledky hospodaření k 31.3.2005 najdete v sekci Týdenní hodnoty - Klíčová fakta

6.4.05


Výsledky hospodaření za měsíc únor najdete v sekci Týdenní hodnoty - Klíčová fakta

2.3.05


Do 30.4.2005 je 50% sleva na vstupních poplatcích

2.3.05

Představenstvo investiční společnosti schválilo na svém zasedání mírnou úpravu vstupních poplatků a 50-ti % slevu na vstupních poplatcích do 30. dubna 2005. Podrobnosti na www.prosperita.com v sekci "Investujte s námi", "Ceník poplatků" MC


Vyhrajte s PROSPERITOU v soutěži na stránkách www.fincentrum.cz

14.2.05

PROSPERITA investiční společnost, a.s., se stala partnerem soutě?e na stránkách www.fincentrum.cz, kde věnovala zajímavé ceny. Soutě? naleznete na http://fincentrum.idnes.cz/prosperita.asp.


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KE DNI 31.1.2005 NAJDETE V SEKCI TÝDENNÍ HODNOTY - KLÍČOVÁ FAKTA

4.2.05


Aktuální výsledky za rok 2004 najdete v Klíčových faktech 12.2004 v sekci TÝDENNÍ HODNOTY

4.1.05


Aktuální výsledky za rok 2004 najdete v Klíčových faktech 12.2004 v sekci TÝDENNÍ HODNOTY

31.12.04


Nové výsledky za rok 2004 najdete v Klíčových faktech 12.2004 v sekci Týdenní hodnoty

31.12.04


Oznámení podílníkům

16.12.04

PROSPERITA investiční společnost, a.s.,
obhospodařovatel fondu PROSPERITA-OPF globální
oznamuje v?em svým podílníkům, ?e v době od 23. prosince 2004 do 3. ledna 2004 bude s technických důvodů přeru?eno vyhla?ování kurzů podílových listů, jejich prodejů a odkupů.
Prvním obchodním dnem v novém roce bude úterý 4. ledna 2005.


Aktuální výsledky k 30.11.2004 - KLÍČOVÁ FAKTA - najdete v sekci "týdenní hodnoty"

6.12.04


POZOR!!! Soutěž pouze do 19.11.2004 Investujte a vyhrájte vstupenky na vystoupení DAVIDA COPPERFIELDA.

15.11.04

Upozorňujeme investory, ?e účastníkem slosování o vstupenky na vystoupení DAVIDA COPPERFIELDA, se stává ten kdo zainvestuje do námi spravovaného fondu PROSPERITA - OPF globální do 19.11.2004. Informace na www.prosperita.com


Nejnovější měsíční výsledky - Klíčová fakta - naleznete v sekci Týdenní hodnoty

4.11.04

Klíčová fakta jsou vydávána ka?dý měsíc s informacemi o majetku OPF včetně rozlo?ení a výkony


Soutěž o vstupenky na vystoupení Davida Copperfielda - PRAHA, BRNO, OSTRAVA

14.10.04

PROSPRITA investiční společnost, a.s. se stala generálním partnerem vystoupení DAVIDA COPPERFILDA v ČR. U příle?itosti této významné kulturní akce na?e společnost vyhla?uje soutě? pro investory o vstupenky na jeho vystoupení, které se konají : PRAHA 29.11., BRNO 1.12., OSTRAVA 7.12.
PROSPERITA investiční společnost, a.s.


Rozložení portfolia k 31.5.2004

31.5.04

Prohledněte si nové rozlo?ení portfolia ke dni 31.5.2004. V sekci týdenní hodnoty - rozlo?ení portfolia.


Soutěž pro investory

30.3.04

PROSPERiTA ?IJE BANÍKEM!

Investiční společnost PROSPERiTA, a.s. vyhla?uje se svým partnerem FC Baník Ostrava akci pro stávající i nové podílníky svého smí?eného fondu PROSPERiTA OPF globální.

Akce nese název PROSPERiTA ?IJE BANÍKEM !
Vyhrajte V.I.P. vstupenky na domácí zápas Baníku, oběd s Radkem Slončíkem, dresy a ?ály Baníku a mnoho dal?ích zajímavých cen

Více se dozvíte na na?ich stánkách


PROSPERITA OPF globální překročila 1 mld. Kč spravovaného majetku

5.3.04

PROSPERITA OPF globální ke dni 3.3.2004 překročila 1 milardu Kč v celkovém majetku. Aktuální kurz je 1,3029 Kč. Výkon za rok 2003 21% a od začátku roku 2004 10,16%


PROSPERITA OPF globální překročila 1 mld. Kč spravovaného majetku

5.3.04

PROSPERITA OPF globální ke dni 3.3.2004 překročila 1 milardu Kč v celkovém majetku. Aktuální kurz je 1,3029 Kč. Výkon za rok 2003 21% a od začátku roku 2004 10,16%


PROSPERITA OPF globální překročila 1 mld. Kč spravovaného majetku

5.3.04

PROSPERITA OPF globální ke dni 3.3.2004 překročila 1 milardu Kč v celkovém majetku. Aktuální kurz je 1,3029 Kč. Výkon za rok 2003 21% a od začátku roku 2004 10,16%


Přerušení vyhlašování kurzů podílových listů, jejich prodejů a odkupů

9.12.03

PROSPERITA investiční společnost, a.s., obhospodařovatel fondu
PROSPERITA-OPF globální
oznamuje v?em svým podílníkům, ?e v době od 22. prosince 2003 do 2. ledna 2004 bude s technických důvodů přeru?eno vyhla?ování kurzů podílových listů, jejich prodejů a odkupů.


PROSPERiTA-OPF globální obdržela rating

15.10.03

CRA Rating Agency, a.s., A Moody´s Investors Service affiliate, udělila otevřenému podílovému fondu PROSPERiTA-OPF globální CRA Rating na úrovni B/czBa.
PROSPERiTA-OPF globální je schopna splácet a zhodnocovat přijaté vklady v dlouhodobém časovém horizontu.


50% sleva na vstupních poplatcích

4.8.03

Ke svému 10-ti letému výročí pro Vás PROSPERITA připravila 50% slevu na vstupních poplatcích. Tato sleva platí do odvolání.


Nový ceník poplatků

11.4.03

S patností od 11. dubna 2003 jsou vstupní poplatky:
3% pro čásky do 10 000,-Kč
2% pro čásky od 10 001,-Kč do 100 000,- Kč
1,5% pro čásky od 100 001,-Kč do 500 000,- Kč
1% pro čásky od 500 001,-Kč do 1 000 000,- Kč
individuální sazba pro čásky nad 1 000 000,-Kč
Při zpětném odkupu je poplatek 0%.


Provoz obnoven

6.1.03

Počínaje 6. 1. 2003 je obnovena bě?ná činnost PROSPERITA-OPF globální.


Oznámení

12.12.02

PROSPERITA investiční společnost, a.s., obhospodařovatel fondu
PROSPERITA ? OPF globální oznamuje v?em podílníkům, ?e v době od 21. prosince 2002 do 5. ledna 2003 bude z technických důvodů přeru?eno vyhla?ování kurzů podílových listů, jejich prodejů a odkupů.


Odkup Podílových listů obnoven!

29.8.02

Počínaje 29. srpnem 2002 je obnoven odkup a prodej podílových listů PROSPERITA-OPF globální.


Oznámení všem podílníkům

16.8.02

PROSPERITA investiční společnost, a.s. oznamuje v?em podílníkům, ?e v souladu s ustanovením §13 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., společnost s účinnosti od 15. srpna 2002 do 28. srpna 2002 z technických důvodů pozastavuje odkupování podílových listů PROSPERITA-OPF globální, ISIN CZ0008471695.


První místo dle časopisu FOND SHOP

26.7.02

Dle časopisu FOND SHOP (15/2002) je PROSPERITA OPF globální, ke dni 12.7.2002, na prvním místě v tříměsíčním výkonu


První místo mezi smíšenými fondy

26.7.02

Dle časopisu FOND SHOP (15/2002) je Ná? otevřený podílový fond na prvním místě v tříměsíčním výkonu (str. 25)


Vstupní poplatky jsou na minimu

24.7.02

Představenstvo společnosti rozhodlo o vý?i vstupních poplatků 1 % do 1 mil Kč; 0,8 % od 1.000.001, 00 Kč do 6.000.000,-- Kč; 0,6 % od 6.000.001, 00 Kč do 12.000.000,-- Kč; 0,3% nad 12.000.001,-- Kč Ředitel společnosti mů?e v jednotlivých případech sní?it vstupní poplatek do vý?e 0,1% Sní?ené vstupní poplatky platí do odvolání


Vstupní poplatky jsou na minimu

24.7.02

Představenstvo společnosti rozhodlo o vý?i vstupních poplatků 1 % do 1 mil Kč 0,8 % od 1.000.001, 00 Kč do 6.000.000,-- Kč 0,6 % od 6.000.001, 00 Kč do 12.000.000,-- Kč 0,3% nad 12.000.001,-- Kč Ředitel společnosti mů?e v jednotlivých případech sní?it vstupní poplatek do vý?e 0,1% Sní?ené vstupní poplatky platí do odvolání


Poplatky

8.7.02

Počínaje datem 10. května 2002 je zpětný odkup zcela bez poplatku.