Bc. Rostislav Šindlář

Rostislav Šindlář je absolventem Vysoké školy podnikání,a.s. v Ostravě, obor bussines finance, je držitelem makléřské licence.
Od r. 1997 pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičního analytika, od r. 2001 vykonával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera. od r. 2005 je portfolio manažerem fondu ve společnosti PROSPERITA investiční společnost.

Ing. Zdeněk Raška

Zdeněk Raška je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.
Po studiu zastával pozici analytika na finančním odboru GŘ společnosti Vítkovice, a.s., dále pracoval jako provozní manažer u společnosti Gastronomia, a. s.
Od roku 1994 pracoval ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.) nejdříve ve funkci analytik a makléř. Od r. 2001 pracuje jako portfolio manažer fondu. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 11. ledna 2011. V současné době studuje MBA se zaměřením na finanční řízení.